Vés al contingut (premeu Retorn)

Criteris de selecció dels candidats

Estudiants de grau i de màster

Punts per expedient

El procés de selecció tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient del sol·licitant en el moment de finalització de presentació de sol·licituds ponderada per les notes mitjanes corresponents als tres últims cursos dels titulats en el estudi del que es matricula el sol·licitant. Quan no hi hagi dades de titulats en els darrers tres cursos es farà amb la informació disponible fins al moment, ja sigui la nota dels titulats encara que només sigui una promoció o, si no n’hi ha, la dels titulats en l’estudi que ha estat substituït pel que fa el sol·licitant.

En aquells casos en els que cap de les opcions sigui possible, es tindrà en compte la nota dels estudiants matriculats en el mateix estudi.

Pels estudiants que hagin iniciat el màster durant el curs pel que demana l’ajut, es farà servir la nota d’accés.

En cas d’empat es valorarà el nombre de crèdits superats com a element diferenciador, prioritzant en primer lloc qui més crèdits superats tingui en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

Punts per acords signats pel centre prèviament

S’afegiran 5 punts quan el centre de la UPC on està matriculada la persona sol·licitant tingui signats acords previs amb les institucions d’acollida que participen al programa.

Estudiants de doctorat

Per als sol·licitants matriculats en programes de doctorat, la selecció es farà en funció de la nota d’accés al doctorat. En el cas d’empat, es prioritzarà qui tingui un major grau de desenvolupament de la tesi segons els informes de la comissió acadèmica del programa de doctorat.