Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació general

Nombre de beques

Es convoquen un total de 23 beques per a realitzar la mobilitat en una de les institucions recollides a la convocatòria, distribuïdes de la manera següent:

 

GrauMàsterDoctorat
Austràlia 2 3 Si queden vacants
Canadà 1 3   Si queden vacants
Corea del Sud 2 3 Si queden vacants
Estats Units 3 3   Si queden vacants
Japó 1 -   Si queden vacants
Tunísia 1 1 Si queden vacants

 

Totes les places que, un cop concedides les beques per als estudiants de grau o de màster, quedessin vacants, s’assignaran als estudiants de doctorat que ho hagin sol·licitat.

Característiques de les estades

Les estades es poden realitzar entre l'1 de juliol de 2017 i el 30 de juny de 2018.

Les estades han de tenir, com a norma general, entre 3 i 5 mesos malgrat que poden ser superiors sempre i quan no se superi el màxim permès.

Les persones beneficiaries només poden gaudir de 12 mesos d'estades de mobilitat pel mateix cicle d'estudis, sumant les estades que hagin pogut gaudir a l'acció KA103 o a l'antiga Erasmus LLP.

En el cas dels estudiants del Grau d'Arquitectura del pla 2010, aquest màxim és de 24 mesos.

 

Consulta les institucions d'acollida per a cada país.

Les institucions de destinació no tenen l’obligació d’acollir els estudiants proposats per la UPC, per la qual cosa, la concessió quedarà condicionada a aquesta acceptació.

Imports dels ajuts

L'ajut a la mobilitat tindrà 3 components:

 

1. Assegurança

- Resum de cobertures i límits assegurança OnCampus

- OnCampus summary cover - English version

 

2. Ajut de viatge

 

- Import per país:

PaísImport

Austràlia

Corea del Sud

Japó

1.100€

Canadà

Estats Units d'Amèrica

820€

Tunísia

275€

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Distància: El càlcul s’ha de fer a través de l’eina per a calcular la distància de la Comissió Europea

- Imports: Consulta el document amb els imports dels ajuts que facilita la SEPIE.

 

3. Ajut per allotjament i manutenció

 

La quantitat de l'ajut per allotjament i manutenció és de 650€ mensuals amb un màxim de 5 mesos (150) dies.

En tot cas, l’import a percebre és el calculat per la Mobility Tool i constarà a l’e-secretaria de la persona beneficiària.

Els participants del programa dins l’acció KA107, tinguin o no beca concedida, no han d’abonar cap import en concepte de matrícula, accés a laboratoris o la biblioteca. No obstant això, la institució de destí podrà exigir el pagament de determinades taxes per altres conceptes: afiliació a sindicats d’estudiants, material específic o altres serveis o productes que els estudiants locals estiguin obligats a pagar.