Vés al contingut (premeu Retorn)

Pagament

El pagament dels ajuts als estudiants beneficiaris s’efectuarà en dues parts de la manera següent:

Un primer pagament parcial d’aproximadament el 60% del total de l’ajut per manutenció concedit més la totalitat de l’import de l’ajut de viatge  que s’ingressarà quan la persona beneficiària acrediti:

  • Haver-se incorporat en destinació i haver-ho acreditat amb el certificat corresponent.
  • Haver lliurat l’ordre SEPA a la secretaria del seu centre.
  • Haver signat l'acord financer Erasmus+.

 

Un segon pagament de la resta de l’ajut que s’efectuarà un cop finalitzada l’estada i quan l’estudiant hagi:

  • Lliurat el certificat d’estada a l’Oficina de Relacions Internacionals que li correspongui.
  • Emplenat l’enquesta on line que li farà arribar la Unió Europea.

 

 

Si la durada final de l’estada acreditada en el certificat corresponent és inferior de la indicada en la credencial de mobilitat internacional, es descomptarà del segon pagament de l’ajut la part corresponent al temps no realitzat.

Aquestes beques es troben subjectes a la legislació fiscal vigent.