Vés al contingut (premeu Retorn)

Requisits

Requisits generals dels sol·licitants

 1. Es prioritzaran les sol·licituds dels participants matriculats en una escola o facultat de la UPC que tingui signat un acord previ amb la universitat de destí.
 2. Tenir l’acceptació de la institució de destí. Aquesta acceptació s'haurà de justificar mitjançant una carta d'acceptació formal o, en el seu defecte, un email.
 3. Requisit de residència:

  - tenir nacionalitat espanyola o

  - ser ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea i disposar de Número d’Identificació d’Estrangers (NIE) o

  - en el cas de ciutadans d’altres països, tenir permís de residència a Espanya vigent durant el període de l’estada

  El permís de residència per estudis s’acceptarà, únicament, pels estudiants de doctorat.

 4. Tenir concedida una plaça de mobilitat dins l’acció KA107 per estudis a alguna de les institucions relacionades al punt 4 de la convocatòria per als cursos 2016/2017 o 2017/2018, sempre i quan l’estada es desenvolupi dins de les dates d’inici i finalització establertes als punts 1 i 3 de la convocatòria.
 5. No gaudir de cap altre ajut finançat amb fons europeus o que estigui expressament declarat com a incompatible.

Requisits específics en funció dels estudis que cursen les persones sol·licitants

Estudis de grau

   • Haver superat un mínim de 60 crèdits
   • Estar matriculat(*) en un programa de grau de la UPC de 20 crèdits en modalitat de mobilitat durant el quadrimestre en el que es desenvolupi l’estada. Si l’estada és de tot el curs s’hauran de matricular(*) un mínim de 40 crèdits en modalitat de mobilitat.

  Aquest mínim no serà d’aplicació quan es tracti dels últims crèdits per a la finalització d’estudis o hi hagi crèdits pendents de compensar en avaluació curricular.

  En aquests casos, el mínim a matricular serà de 12 crèdits en modalitat de mobilitat.

   

  Estudis de màster

    • Estar matriculat(*) en un programa de màster de la UPC de 20 crèdits en modalitat de mobilitat durant el quadrimestre en el que es desenvolupi l’estada. Si l’estada és de tot el curs s’hauran de matricular un mínim de 40 crèdits en modalitat de mobilitat.

   Aquest mínim no serà d’aplicació quan es tracti dels últims crèdits per a la finalització d’estudis.

   En aquests casos, el mínim a matricular(*) serà de 12 crèdits en modalitat de mobilitat.

    

   (*) El requisit de matrícula serà revisat en el quadrimestre en el que es faci l'estada. Així doncs, les concessions estaran condicionades a la matrícula.

    

   Estudis de doctorat

     • Estar matriculat de tutoria en un programa de doctorat a la UPC i al corrent de pagament. L’estada de mobilitat s’haurà de realitzar durant el període de vigència d’aquesta matrícula.
     • Tenir superat el pla de recerca en el curs 2016/2017