Vés al contingut (premeu Retorn)

Obligacions dels beneficiaris

1. Acceptar la beca a través de la plataforma del Banc de Santander en els dies posteriors i abans de les 24 hores del 27 de juny de 2016.

2. Estar matriculat com a estudiant de mobilitat durant tota la durada de l’estada.

3. Ser titular d’un compte corrent al Banco Santander a l’Estat Espanyol o un compte Openbank. Aquest compte corrent s’haurà d’informar a través de l’e-secretaria per tal de fer els pagaments dels ajuts.

4. Lliurar a la secretaria del centre on s’està matriculat l’original de l’ordre SEPA, signada pel titular del compte bancari. Aquest document està disponible a l’apartat de “comptes bancaris” de l’e-secretaria.

5.  Signar el compromís de becari (en format word o en format pdf).

6.  Presentar un certificat d’incorporació (en format word o en format pdf) on es confirmi que l’estudiant ha iniciat l’estada, una vegada l’estudiant s’hagi incorporat a la universitat de destí.  

7.  Presentar un certificat d’estada de la universitat de destí (en format word o en format pdf) un cop finalitzada l'estada. 

8. Respectar la normativa de la universitat de destinació, així com la legislació general del país d’estada.