Vés al contingut (premeu Retorn)

Obligacions dels beneficiaris

1. Acceptar la beca a través de la plataforma del Banc de Santander en els dies posteriors i abans de les 24 hores del 27 de juny de 2017.

2. Estar matriculat com a estudiant de mobilitat durant tota la durada de l’estada.

3. Ser titular d’un compte corrent al Banco Santander a l’Estat Espanyol o un compte Openbank. Aquest compte corrent s’haurà d’informar a través de l’e-secretaria per tal de fer els pagaments dels ajuts.

4. Lliurar a la secretaria del centre on s’està matriculat l’original de l’ordre SEPA, signada pel titular del compte bancari. Aquest document està disponible a l’apartat de “comptes bancaris” de l’e-secretaria.

5.  Signar el compromís de becari (en format word o en format pdf).

6.  Presentar un certificat d’incorporació (en format word o en format pdf) on es confirmi que l’estudiant ha iniciat l’estada, una vegada l’estudiant s’hagi incorporat a la universitat de destí.  

7.  Presentar un certificat original d’estada de la universitat de destí (en format word o en format pdf) un cop finalitzada l'estada al centre on s'està matriculat.

8. Assegurar-se que les dates de l'estada que ha facilitat en acceptar la beca coincideixen amb la cobertura de 6 mesos de l'assegurança obligatòria. Per a estades superiors, caldrà que el beneficiari contracti una assegurança pel periode no cobert per l'obligatòria.

9.Respectar la normativa de la universitat de destinació, així com la legislació general del país d’estada.