Vés al contingut (premeu Retorn)

Requisits

1. Estar matriculat durant el curs 2016/2017 en uns estudis de grau o de plans antics en un centre propi o adscrit de titularitat pública. Els estudiants de l'EAE i l'Euncet Bussines School queden exclosos d'aquesta convocatòria. La matrícula ha d’estar al corrent de pagament en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

2. Haver superat com a mínim 120 crèdits en els estudis de grau o la meitat dels crèdits del pla d’estudis en els estudis de plans antics en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

3. Tenir nacionalitat espanyola, ser ciutadà de la Comunitat Europea amb Targeta d'Identificació d'Estrangers o nacional de qualsevol altre país amb permís de residència permanent a Espanya vàlid durant el període de la mobilitat. Els titulars d'un permís de residència per estudis queden exclosos d'aquesta convocatòria.

4. Haver obtingut una plaça a la convocatòria 2017-2018 de Programes de Mobilitat UPC per estudis abans del 31 de maig de 2017.  Les places de mobilitat concedides amb posterioritat a aquesta data no podran optar a aquesta convocatòria.

Queden expressament excloses d’aquesta convocatòria  les estades de mobilitat internacional de pràctiques en empresa.

5. Aquesta mobilitat s’ha de fer a una de les institucions elegibles d’Argentina, Brasil, Colòmbia, Mèxic, Perú i Uruguai i Xile. Consulta el llistat d'institucions participants.

6. No haver estat beneficiari d’una beca d’aquest programa en convocatòries anteriors.