Vés al contingut (premeu Retorn)

Requisits

1. Estar matriculat durant el curs 2020/2021 en uns estudis de grau en un centre propi de la UPC. Els estudiants dels centres adscrits queden exclosos d'aquesta convocatòria. La matrícula ha d’estar al corrent de pagament en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

2. Haver superat com a mínim 120 crèdits en els estudis de grau en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

3. Ser ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència o de residència per estudis a Espanya vigent durant el període de l’estada. A més, caldrà disposar de DNI o de NIE.

4. Haver obtingut una plaça a la convocatòria 2020/2021 de Programes de Mobilitat UPC per estudis abans del 31 de maig de 2020.  Les places de mobilitat concedides amb posterioritat a aquesta data no podran optar a aquesta convocatòria.

Queden expressament excloses d’aquesta convocatòria les estades de mobilitat internacional de pràctiques en empresa.

5. Aquesta mobilitat s’ha de fer a una de les institucions elegibles d’Argentina, Brasil, Colòmbia, Mèxic, Perú i Uruguai i Xile. Consulta el llistat d'institucions participants.

6. No haver estat beneficiari d’una beca d’aquest programa en convocatòries anteriors.