Vés al contingut (premeu Retorn)

Sol·licitud

Sol·licitud

Període de presentació de sol·licituds: del 4 de novembre de 2019 a 16 de març de 2020 (24 hores).

Les sol·licituds s'han de presentar mitjançant la plataforma de sol·licituds del Banc de Santander:

Icone Web Santander      www.becas-santander.com

 

Des del Servei de Gestió Acadèmica s’enviarà un correu electrònic de confirmació de la correcte inscripció a la web del Banco Santander. Si el candidat o candidata no rep aquest correu electrònic passats 10 dies hàbils des de la inscripció, caldrà que es posi en contacte amb el Servei de Gestió Acadèmica mitjançant la plataforma d’atenció on-line DemanaSGA

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds no podran optar a beca aquells estudiants o estudiantes que no hagin presentat la sol·licitud o l’hagin presentat per a una institució no inclosa en el llistat d’universitats participants facilitat pel Banco Santander.

Totes les comunicacions es faran mitjançant l'email que consta a l'e-secretaria. És responsabilitat del sol·licitant mantenir actualitzada aquesta informació.