Vés al contingut (premeu Retorn)

Renúncia a la plaça de mobilitat

La renúncia a una plaça de mobilitat SICUE s'ha de fer mitjançant l'imprès D (en format word  o format pdf ) que l'estudiant ha d'entregar al centre d'origen en el termini que aquest especifiqui.

Els beneficiaris que renunciïn fora de termini sense cap justificació seran exclosos del programa d'intercanvi SICUE durant un curs acadèmic.

En el cas que es produïssin renúncies, la resta de candidats que reuneixi els requisits passarà a formar part de les llistes d'espera, ordenades per rigorós ordre de puntuació, d'acord amb els criteris establerts a cada universitat. Aquestes renúncies només seran ateses mentre no perjudiquin processos posteriors.