Vés al contingut (premeu Retorn)

Requisits

1. El programa de mobilitat SICUE està destinat a estudiants de grau. Per tant, queden exclosos els estudiants de màster i doctorat.

2. La mobilitat s'ha de sol·licitar en el marc d'un acord bilateral vigent entre la universitat d’origen i la de destí per a l'estudi que cursa l'estudiant. Aquest acord ha d'estar signat amb anterioritat al 31 de gener de 2017.

3. El període d’estada de l'estudiant a la universitat de destí ha de coincidir amb el termini establert en l’acord bilateral vigent i serà, d'entre 3 i 6 mesos per a estades d'un quadrimestre i de 9 mesos per a estades de curs sencer.

No obstant això, quan la plaça obtinguda per l'alumne correspongui a una estada d'un curs complet, es podran autoritzar acords acadèmics per a estades de mig curs (3, 4, 5 o 6 mesos en funció de l'organització acadèmica de cada universitat), sempre que els coordinadors de les universitats d'origen i destinació estiguin d'acord.

4. Els sol·licitants d'una plaça de mobilitat SICUE han de tenir superats un mínim de 45 crèdits a data 30 de setembre de 2016. També hauran de tenir formalitzada una matrícula de 30 crèdits abans d'aquesta data. Els estudiants procedents de trasllat hauran de tenir superats 45 crèdits a la universitat a la que es van traslladar, en el moment sol·liciten la mobilitat.

5. L'estudiant que resulti beneficiat amb una plaça de mobilitat SICUE haurà de matricular, com a mínim, 24 crèdits si la mobilitat és per un quadrimestre i de 45 si és per al curs complet. S' aceptará la matrícula d'un nombre inferior de crèdits si es tracta dels últims per finalitzar els estudis i compleix la resta de requisits.

Als estudiants que no compleixin aquests requisits, els serà denegada la petició sense entrar a valorar el seu expedient acadèmic.