Vés al contingut (premeu Retorn)

Informació general

A qui va dirigit?

A estudiants que reuneixin els requisits fixats a la convocatòria.

Què es pot estudiar?

A més de les assignatures que tinguin correlació entre els dos plans d'estudi, es poden cursar crèdits optatius d'assignatures del pla d'estudis de la universitat de destí i que no estiguin incloses en el pla d'estudis de la universitat d'origen. Aquests crèdits s'incorporaran posteriorment a l'expedient de l'alumne en la universitat d'origen com a assignatures optatives.

Es podran incloure matèries a cursar en titulacions afins amb les quals no hi hagi acord amb l'autorització de tots els coordinadors implicats de la universitat de destí.

Així mateix, sempre que la normativa de la universitat d'origen ho permeti i amb l'autorització del coordinador acadèmic, es podrà incloure a l'acord acadèmic assignatures qualificades com a suspesa.

Informació útil

Coordinadors

FAQs

El CRUE ha elaborat un document amb les respostes a les FAQ's per aquesta convocatòria.

Publicació de resultats

  • Abans del 26 d'abril de 2020 – Llistat provisional de places concedides
  • 10 dies hàbils des de la publicació resolució provisional – Termini per a reclamacions
  • Abans del 31 de maig de 2020 – Llistat definitiu de places concedides