Vés al contingut (premeu Retorn)

Requisits

1.El programa de mobilitat SICUE està destinat a estudiants de grau i de plans antics (cicles). Per tant, queden exclosos els estudiants de màster i doctorat.

2. La mobilitat s'ha de sol·licitar en el marc d'un acord bilateral vigent entre la universitat d’origen i la de destí per a l'estudi que cursa l'estudiant. Aquest acord ha d'estar signat amb anterioritat al 31 de gener de 2016.

3. El període d’estada de l'estudiant a la universitat de destí ha de coincidir amb el termini establert en l’acord bilateral vigent i serà, d'entre 3 i 6 mesos per a estades d'un quadrimestre i de 9 mesos per a estades de curs sencer.

No obstant això, quan la plaça obtinguda per l'alumne correspongui a una estada d'un curs complet, es podran autoritzar acords acadèmics per a estades de mig curs (3, 4, 5 o 6 mesos en funció de l'organització acadèmica de cada universitat), sempre que els coordinadors de les universitats d'origen i destinació estiguin d'acord.

4. Els sol·licitants d'una plaça de mobilitat SICUE han de tenir superats un mínim de 45 crèdits a data 30 de setembre de 2015. També hauran de tenir formalitzada una matrícula de 30 crèdits abans d'aquesta data.

5. L'estudiant que resulti beneficiat amb una plaça de mobilitat SICUE haurà de matricular, com a mínim, 24 crèdits si la mobilitat és per un quadrimestre i de 45 si és per al curs complet. S' aceptará la matrícula d'un nombre inferior de crèdits si es tracta dels últims per finalitzar els estudis i compleix la resta de requisits.

Als estudiants que no compleixin aquests requisits, els serà denegada la petició sense entrar a valorar el seu expedient acadèmic.