Vés al contingut (premeu Retorn)

Tractament de dades personals

Els sol·licitants de les diferents beques de mobilitat gestionades per la Unitat d'Ajuts a l'Estudi i a la Mobilitat Outgoing queden informats que el Servei de Gestió Acadèmica de la Universitat Politècnica de Catalunya durà a terme el tractament de les seves dades personals d'acord amb el Reglament general de protecció de dades (UE) 2016/679.

Informació protecció de dades

Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya

Servei de Gestió Acadèmica

Tel. 93 4054646

Sga.info@upc.edu

Plaça Eusebi Güell, 6-8, Edifici Vèrtex. Planta 0, 08034 Barcelona

 

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Delegat de Protecció de Dades

Àrea Serveis Jurídics i Avaluació Riscos

Universitat Politècnica de Catalunya

Plaça Eusebi Güell, 6, Edifici Vèrtex Planta 0, 08034 Barcelona

 

Finalitats del tractament

F01.18 Gestió de programes de mobilitat i d’intercanvi d’estudiants.

 

Legitimació

La legitimació es basa en l’exercici de poders públics, establerts en la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats.

La comunicació de les vostres dades personals és un requisit obligatori per a poder formalitzar la vostra participació en el programa de mobilitat i realitzar la correcta gestió administrativa o acadèmica derivada.

 

Destinataris

Intercanvi de dades acadèmiques, laborals i identificatives amb la institució amb què es fa la mobilitat (exclusivament les dades que siguin necessàries per a la gestió del programa de mobilitat), patrocinadors (en cas d'haver-se demanat ajudes), administracions públiques, i quan sigui un requisit legal

 

Drets de les persones

Pot sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades. Mitjançant la presentació d’un escrit al registre públic de la UPC (https://www.upc.edu/patrimoni/ca/registres-publics)

 

Termini de conservació

S’han de mantenir els registres de forma indefinida, per donar suport a la gestió administrativa actual o futura, fins i tot com a element amb valor informatiu o de recerca a més llarg termini.

 

Reclamació

Si no ha estat satisfet l'exercici dels vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'APDCAT: apdcat.gencat.cat