Vés al contingut (premeu Retorn)

Transferència de crèdits

Consisteix en la inclusió en els documents acadèmics oficials acreditatius dels ensenyaments cursats (grau o màster) per l’estudiant i en el suplement europeu al títol, de la totalitat dels crèdits obtinguts en altres ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, tant a la UPC com en altres universitats, sempre que no hagin conduït a l’obtenció d’un títol oficial.

L’expedient acadèmic incorpora les assignatures transferides indicant la titulació i la universitat en la qual s'han obtingut els crèdits, l’any acadèmic, la qualificació obtinguda, els crèdits obtinguts i qualsevol altra circumstància que s’esmenti en el certificat acadèmic oficial.

No es poden transferir els crèdits obtinguts en titulacions pròpies.

Una vegada transferida la formació assolida a l’expedient acadèmic dels nous ensenyaments, no s’hi pot renunciar en cap cas.

Sol·licitud

És responsabilitat de l’estudiant actualitzar la condició de crèdits transferits des d’estudis cursats en una altra universitat.

La transferència es fa a petició de l’estudiant, que ha de lliurar la sol∙licitud a la secretaria acadèmica del centre, acompanyada del certificat acadèmic oficial corresponent. La secretaria acadèmica comprova que la documentació presentada és correcta i incorpora la formació assolida a l’expedient acadèmic en curs. Aquest procediment no requereix una resolució expressa del director o directora o el degà o degana del centre.