Vés al contingut (premeu Retorn)

Legislació de referència

 • BOE núm. 200, 21.08.2007. Ordre ECI/2514/2007, de 13 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials de Màster i Doctor
 • BOE núm. 190, 06.08.2010. Reial Decret 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials
 • BOE núm. 255, 24.10.2003. Reial Decret 1272/2003, de 10 d'octubre, pel qual es regulen les condicions per a la declaració d'equivalencia de títols espanyols d'ensenyament superior universitari o no universitari als títols universitaris de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional.
 • BOE núm. 232, 25.09.2008. Reial Decret 1509/2008, de 12 de setembre, pel qual es regula el Registre d'Universitats, Centres i Títols.
 • BOE núm. 21, 25.01.2005. Reial Decret 55/2005, de 21 de gener, pel qual s'estableix l'estructura dels ensenyaments universitaris, i es regulen els estudis universitaris oficials de Grau.
  Derogat pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre.
 • BOE núm. 21, 25.01.2005. Reial Decret 56/2005, de 21 de gener, pel qual es regulen els estudis universitaris oficials de Postgrau.
  Derogat pel Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre
 • BOE núm. 260, 30.10.2007. Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.
 • BOE núm. 161, 03.07.2010. Reial Decret 861/2010, de 2 de juliol , pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007
 • BOE núm. 167, 13.07.2013. Reial Decret 534/2013, de 12 de juliol , pel qual es modifica el Reial Decret 1393/2007
 • BOE núm. 275, 17.11.1994. Reial Decret 1954/1994, de 30 de setembre, sobre homologació de títols als del catàleg de títols universitaris oficials, creat per Reial Decret 1497/1997, de 27 de novembre
 • BOE núm. 109, 07.05.2013. Orden ECD/760/2013, de 26 de abril, por la que se establecen los requisitos de expedición del título del programa Erasmus Mundus
 • BOE núm. 218, 11.09.2003. Reial Decret 1044/2003, de 1 d'agost, pel qual s'estableix el procediment per l'expedició per les universitats del Suplement Europeu al Títol.

Normativa acadèmica de la UPC