Saltar al contenido (pulsar Return)

Usted está aquí: Inicio / BECAS / Movilidad sin beca / Erasmus Prácticas països UE - Sin beca 2019/20

Erasmus Prácticas països UE - Sin beca 2019/20

Programa amb l'objectiu de subvencionar les estades en pràctiques en una empresa o institució radicada a qualsevol dels països elegibles per a les mobilitats Erasmus+

Información general


 • Organismo responsable:

  CofinanciadoEN.png

 • Destinatarios:

  Estudiants de grau, màster i doctorat de la UPC que vulgui fer una estada en pràctiques en una empresa o institució europea dins el programa Erasmus+

 • Otros:

  Característiques de l'estada

  • Les estades de mobilitat s'han de realitzar entre l'1 de juny de 2019 i 30 d'agost de 2020.
  • Poden tenir una durada d'entre 60 i 360 dies per cicle d'estudis, descomptant els dies ja gaudits en convocatòries Erasmus anteriors.
  • Només es podran fer estades de fins a 360 dies per nivell d’estudis: grau/màster/doctorat. En aquest còmput es tindran en compte les estades de mobilitat de programes europeus anteriors.

   

  Extensió de l'estada

  Si vols ampliar la durada de la teva estada més de 30 dies sobre el previst cal demanar extensió.

  Procediment per a extendre l'estada

   

  Assegurança Obligatòria

  Com a estudiant outgoing de la UPC has de tenir, OBLIGATÒRIAMENT, una assegurança d'accidents, malaltia i repatriació. Si en el moment de la matrícula no has lliurat un certificat  a través de la e-secretaria o el centre no l'ha validat, se't cobrarà juntament amb l'import dels crèdits. Consulta les cobertures de la  pòlissa d'assegurança OnCampus.

  Al marge d'aquesta assegurança, la UPC té contractada una assegurança que cobreix, únicament, la responsabilitat civil per a tots els estudiants matriculats.

   

   

  Documentació


  DocumentOn descarregarOn lliurar (signat)Descripció i models
  Acord financer

   

   

  Esecretaria >

  Mobilitat/Estada de mobilitat >

  Documentació

  Original al centre

   

   

   

  Documentació

  Training Agreement

  Esecretaria >

  Mobilitat/"Estada de mobilitat >

  Documentació

  Certificat d'incorporació
  Certificat d'estada

   

  Test d'idioma - Online Linguistic Support

   

  Pràctiques amb competències digitals

  Iniciativa formativa per afavorir les habilitats en ciències, tecnologia, enginyeries i matemàtiques

  Consulta les activitats a desenvolupar i les empreses on realitzar-les

Requisitos


 • Generales:
  • Has de ser ciutadà d’un Estat membre de la Unió Europea o tenir permís de residència per estudis a Espanya vigent durant el període de l’estada. A més, hauràs de disposar de DNI o NIE.
  • Has d'haver estat seleccionat pel teu centre UPC o unitat de gestió del doctorat de la UPC, per realitzar una estada de pràctiques en una empresa o institució a l’estranger durant el curs 2019-2020 dins el programa Erasmus+ pràctiques SMT. Consulta els països participants
  • Acreditar la competència lingüística que l’empresa receptora determini en el document “Erasmus Training Agreement”. L’acreditació es farà mitjançant el test d’idiomes obligatori contemplat a la convocatòria.
  • Les pràctiques s’hauran de desenvolupar en una empresa, centre públic o privat de recerca o altra organització d’anàloga naturalesa que estigui radicada a qualsevol dels països elegibles per a les mobilitats Erasmus+ (exceptuant Espanya).
 • Académicos:

  Cal que estiguis matriculat i al corrent de pagament durant el curs 2019/2020 en una titulació oficial de la UPC de grau o màster universitari o de les tutories de doctorat.

  Si realitzes unes pràctiques no curriculars i no matricules cap altre crèdit caldrà que abonis les taxes per pràctiques internacionals per mantenir la vinculació amb la UPC.

 • Incompatibilidades:

  Si participes en el programa Erasmus+ pràctiques cal que mantinguis la condició d’estudiant matriculat a la UPC durant tot el període de l’estada.

  A la UPC no es donaran ajuts a les persones que:

  - Tinguin previst realitzar les estades en pràctiques un cop titulades.

  - Cursin una doble titulació i durant la seva estada de mobilitat no estaran matriculats a la UPC.

  - Siguin estudiants incoming.

   

   

   

  Per a tot allò no contemplat en aquesta convocatòria, s’atendrà al que contempla el SEPIE en el marc general de la convocatòria Erasmus+.

Servicio de Gestión Académica

Campus Diagonal Norte, Edificio VX (Vértice). Pl. Eusebi Güell, 6 08034 Barcelona

 UPCmaps (obriu en una finestra nova)

Si queréis contactar con nosotros:

Atención on-line:

Demana SGA

https://demana.upc.edu/sga/

Atención telefónica:

93 405 46 46

 

Nuestro horario de atención presencial es de:

10 a 13 horas de lunes a viernes

15 a 17:30 horas los martes (del 1 de octubre al 31 de mayo)


El mes de agosto y las 3 semanas de Navidad nuestro servicio no ofrecerá atención presencial