Personalització de la signatura de correu institucional de la UPC


Utilització


Formulari


Avís estalvi

Cap Català Espanyol English

Exemples

Exemple 1

Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech.
imatge sense continguts Nom Cognoms
Unitat o Servei
Adreça línia 1
Adreça Línia 2
Adreça Línia 3
Tel. 93 401xxxx
adreça.correu.electronic@upc.edu
http://www.upc.edu/xxx


Abans d'imprimir aquest correu, penseu si és necessari.

Avís de confidencialitat

Exemple 2

Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech.
imatge sense continguts Nom Cognoms
Unitat
Tel. 93 401xxxx
adreça.correu.electronic@upc.edu
http://www.upc.edu/xxx