INSCRIPCIÓ CURSOS I ACTIVITATS SERVEI DE LLENGÜES

 

Informació bàsica de protecció de dades

Responsable del tractament

Universitat Politècnica de Catalunya - Servei de Llengües i Terminologia

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

Consulteu-ne les dades en aquest enllaç.

Finalitats del tractament

F03.5 Servei de llengüesGestió de les inscripcions en línia dels cursos i activitats del Servei de Llengües i Terminologia. Organització dels cursos i activitats i acreditació de la seva realització.

Legitimació

Consentiment de la persona interessada.

Compliment de missió d’interès públic.

Compliment d’una relació contractual per la prestació de serveis.

Destinataris

Les vostres dades només es comunicaran a les entitats amb les quals es desenvolupi l'activitat a la qual us heu inscrit o que prestin a la Universitat un servei per poder-la dur a terme, així com als professionals externs que imparteixin la formació. No es preveuen transferències internacionals.

Drets de les persones

Consulteu en aquest enllaç com podeu sol·licitar l’accés a les dades, la rectificació, supressió i portabilitat i la limitació o oposició del tractament d'aquestes dades

Termini de conservació

Mentre sigui necessari per a les finalitats especificades. Consulteu en aquest enllaç la política de conservació de dades de la UPC.

Més informació

Podeu consultar més informació sobre els vostres drets, com els podeu exercir o com podeu presentar reclamacions en aquest enllaç.