Universitat Politècnica de Catalunya
-Català per a principiants
English
Español
 
 
 
Rellenar
DNI/NIE Marqueu la casella si és el passaport
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Nacionalitat
Data de naixement (dd-mm-yyyy)
Adreça electrònica
Telèfon de contacte
Categoria
Grup
Grup
Horari
Sí, accepto rebre informació sobre altres cursos i activitats organitzades pel Servei de Llengües i Terminologia de la UPC
Informació i consultes: demana.slt@upc.edu, telèfon 93 401 74 97

1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa":
IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB
Has d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual et vols inscriure

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça cursos.slt@upc.edu.

© UPC Universitat Politècnica de Catalunya
Servei de Llengües i Terminologia