Universitat Politècnica de Catalunya
Català Suficiència 2
English
Español
 
 
 
Rellenar
DNI/NIE Marqueu la casella si és el passaport
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Nacionalitat
Data de naixement (dd-mm-yyyy)
Adreça electrònica
Telèfon de contacte
Categoria
Grup
Grup
Horari
Sí, accepto rebre informació sobre altres cursos i activitats organitzades pel Servei de Llengües i Terminologia de la UPC
Informació i consultes: demana.slt@upc.edu, telèfon 93 401 74 97
© UPC Universitat Politècnica de Catalunya
Servei de Llengües i Terminologia