Vés al contingut (premeu Retorn)

Intermedi 1. Coneixement de la normativa i l'expressió escrita

Si t'interessa... Comprendre globalment i en detall textos orals i escrits sobre temes d’interès general i específic. Mantenir converses formals sobre temes d’interès general i específic. Escriure textos usuals de l’entorn quotidià.


Destinataris Membres de la UPC i persones externes a laUPC
Durada i modalitat

Oferim un servei individualitzat que consta d'una programació ajustada, un suport tutoritzat (tutories a demanda) i una avaluació final de superació de nivell d'aprenentatge virtual guiat amb curs Parla.cat

  • 75 h d'aprenentatge virtual guiat amb curs Parla.cat
  • 12 setmanes
És important poder dedicar entre 4 i 5 h de feina setmanals.
Aquest curs continua amb el curs d'Intermedi 2.
Examen final 5 de juny de 2018 (examen intern)
Requisit

Tenir el nivell elemental o sol·licitar una prova de nivell

Crèdits 3 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen)
Equivalència de nivell Nivell B2.1 del Marc europeu comú de referència
Certificació

Certificat d’aprofitament: mínim 80% de lliuraments dels textos escrits + superació del test final

Aquest certificat té validesa interna (UPC). 
Preu UPC: 20 € (PDI gratuït)
UPC Alumni Premium: 90 €
Externs: 150 €
Pagament 1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa": 
IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça cursos.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
Inscripció Formulari d'inscripció

Codi: 13-18/19    Inici: 16 d'octubre de 2018 - 12 de febrer de 2019

Activitat Dates de les sessions presencials (dimarts): Horari: Lloc: Professorat

Intermedi 1
· 1 sessió inicial (1 h)

· 6 sessions (1'5 h), incloent-hi test final
· Formació virtual

16 d'octubre (sessió inicial),

6, 20 de novembre,

18 de desembre,  

15, 29 de gener,

12 de febrer (examen intern)

 

De 12 a 13.30 h
Edifici Vèrtex,
Campus Nord, Barcelona