Vés al contingut (premeu Retorn)

Suficiència 2. Consolidació en la normativa i l'expressió escrita i oral

Si t'interessa... Consolidar la normativa de la llengua catalana i conèixer-ne les principals excepcions. Expressar-te oralment i per escrit utilitzant estructures diverses i complexes i un repertori lèxic ampli. Preparar-te per obtenir el certificat de nivell de suficiència. [+ info]


Destinataris Membres de la UPC i persones externes a la UPC
Durada i modalitat

Oferim un servei individualitzat que consta d'una programació ajustada, un suport tutoritzat (tutories a demanda) i una avaluació final de superació de nivell d'aprenentatge virtual guiat amb curs Parla.cat.

 

  • 75 h d'aprenentatge virtual guiat amb curs Parla.cat
  • 10 setmanes
És important poder dedicar entre 4 i 5 h de feina setmanals.
Examen oficial 9 de juny de 2018 (examen oficial)
Requisit

Tenir el nivell de Suficiència 1 o sol·licitar una prova de nivell

Crèdits
2,5 crèdits de lliure elecció, per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen)
3 ECTS per a estudiants de mobilitat (a reconèixer en la universitat d'origen)
Preu UPC: 20 € (PDI gratuït); UPC Alumni Premium: 90 €; Externs: 150 €
Equivalència de nivell Nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües
Certificació Certificat oficial de nivell de suficiència de llengua catalana: en superar l'examen oficial de la CIFALC. Cal haver fet un mínim 80% de lliuraments dels textos escrits del curs per poder-s’hi presentar.
Preu

UPC: 20 € (PDI gratuït)

UPC Alumni Premium: 90 €

Externs: 150 €

Pagament 1. El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa":
IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB. S'ha d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual es fa la inscripció.

2. S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés per correu electrònic a l'adreça cursos.slt@upc.edu com a màxim 2 dies abans de l’inici del curs.

3. Si no s’envia el comprovant de pagament, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
Codi 35-17/18
Inscripció Formulari d'inscripció

Codi: 35 -17/18    Inici: 27 de febrer  - 31 de maig de 2018

Activitat Dates de les sessions presencials (dijous): Horari: Lloc: Professorat

Suficiència 2
· 1 sessió presencial introductòria (1 h)

· 6 sessions (1'5 h), incloent-hi test final
· Formació virtual

27 febrer (sessió inicial),
15 març
5, 19 abril,
3, 17, 31 (repàs) maig,  
(Atenció: 29/03 festiu)
De 14.30 a 16 h
27/02: VS211 (de 12 a 13.30 h)
altres dies: VS219 (de 14.30 a 16 h)
Edifici Vèrtex,
Campus Nord, Barcelona

 

Montse

Riera