Vés al contingut (premeu Retorn)

Curs de preparació per al certificat oficial de català del nivell superior (C2)

Si t'interessa... Assolir un nivell avançat en el domini de la llengua catalana que et permeti expressar-te oralment i per escrit amb correcció, varietat i precisió. Aquest curs és imprescindible per presentar-te als exàmens interuniversitaris organitzats a la UPC i obtenir el certificat oficial de nivell superior de llengua catalana homologat amb el de la Generalitat de Catalunya (DOGC 5511 i DOGC 5610).
Destinataris PDI, PAS, estudiantat, doctorands i Alumni Premium de la UPC
Obert a persones externes
Durada i modalitat Curs semipresencial, 75 hores totals
 • 30 hores presencials
 • 45 hores de treball autònom amb tutoria
Dates i horari

31 d'octubre de 2018 - 30 de gener de 2019 
Sessions presencials: 1 tarda/setmana, dimecres, de 16 a 18.30 h

31 d'octubre

7, 14, 21, 28 novembre

5, 12, 19 desembre

9, 16, 23, 30 gener 2019 

Data de
l'examen oficial
9 de febrer de 2019 
Requisits Tenir el nivell de Suficiència
Per superar el curs cal: mínim 80% d'assistència a les sessions presencials + 80% lliurament d'activitats
Crèdits 4 ECTS, un cop obtingut el certificat oficial
Equivalència de nivell El certificat d'aquest nivell correspon al certificat oficial que s'obté en superar l'examen oficial de Nivell Superior de llengua catalana.
Equivalent al nivell C2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües
Certificació Certificat oficial de nivell superior de llengua catalana: en superar l'examen oficial de la CIFALC. Cal haver fet un mínim 80% de lliuraments dels textos escrits del curs per poder-s’hi presentar.
Lloc d'impartició

Aules:
el primer dia VS211
els altres VS219
Edifici Vèrtex, Campus Nord

Professorat Anna Blanch
Preu PDI, PAS, doctorands i estudiantat UPC: 350 €
UPC Alumni Premium: 390 €
Persones externes: 430 €
Codi 24-18/19
Inscripció

Formulari d'inscripció

Informació sobre el pagament
 • El pagament del curs s'ha de fer mitjançant un ingrés al compte corrent de "la Caixa": IBAN: ES40 2100 3648 9922 0004 1684 / BIC: CAIXESBB
 • Has d'especificar: nom i cognoms, SLT i el nom del curs al qual et vols inscriure
 • En el moment de la inscripció cal abonar el 50% de l'import del curs o bé l'import complet.
 • S'ha d'enviar el comprovant de l'ingrés i el certificat acreditatiu del nivell de suficiència per correu electrònic a l'adreça cursos.slt@upc.edu
 • Si no s’envia el comprovant de pagament o el certificat acreditatiu, l’SLT es reserva el dret d'anul·lar la inscripció.
 • Si no s’arriba al nombre mínim d’inscripcions, el curs pot ser anul·lat i se’n retornarà l’import. En cas d’abandonament o de baixa no es farà cap devolució.
  Programa
  1. La llengua catalana dins el mapa lingüístic. Casos difícils: vocalisme i consonantisme. Repàs de l’accentuació i la dièresi.
  2. Neologismes. Derivats i pseudoderivats.
  3. Tipus de text i propietats textuals.
  4. L’oració simple. Pronoms febles.
  5. La puntuació.
  6. El verb. Tipus de verbs. Conjugació verbal.
  7. L’oració composta. Tipus d’oracions compostes: juxtaposades, coordinades, subordinades (substantives, adjectives i adverbials).
  8. Oracions subordinades de relatiu: substantives i adjectives.
  9. Oracions subordinades adverbials. Connectors: preposicions i conjuncions.
  10. Precisió lèxica. Sinonímia. Antonímia