Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Certifica el teu nivell d'idiomes / Tercera llengua en els graus

Tercera llengua en els graus


Assolir la competència en una tercera llengua

 

Des de la implantació dels graus la normativa acadèmica de la UPC considera assolida la competència per mitjà d'una de les 4 vies següents:

  1. Acreditar el coneixement d’una tercera llengua (alemany, anglès, francès i italià) amb un certificat del nivell B2 (entès com a nivell complet o B2.2) o un nivell superior del Marc Europeu Comú de Referència, elaborat pel Consell d’Europa. Taula de certificats acreditatius.

  2. Haver obtingut com a mínim 9 ECTS corresponents a assignatures d'estudis de la UPC impartides completament en una tercera llengua, preferentment en anglès.

  3. Elaborar i defensar el treball de fi de grau en anglès, preferentment, o si es compta amb la conformitat prèvia del professorat que forma part del Tribunal i de la Direcció del centre, en una altra tercera llengua.

  4. Fer una estada en una universitat o empresa a l'estranger en el marc d’un programa de mobilitat o d’un conveni de cooperació educativa en què l’activitat es faci en una tercera llengua i haver obtingut un mínim de 9 ECTS.

El Decret llei 22/2021, de 5 d'octubre, estableix que l'estudiantat de grau ha d'assolir la competència en una tercera llengua en els termes que estableixi la normativa de cada universitat. El 20 d'octubre, el Parlament de Catalunya convalida el Decret, que queda aprovat definitivament.

Protocol per als estudiants que han finalitzat els estudis de grau i no han assolit la competència en una tercera llengua.

 

Certificats d'idiomes
Tenir un certificat de nivell B2 et servirà per accedir a màsters i altres estudis en anglès que el requereixin, per facilitar-te la mobilitat i la internacionalització, i per optar a convocatòries de places públiques i bones ofertes laborals.
Sí, aquest certificat de nivell B2 és vàlid alhora per assolir la competència i per reconèixer crèdits ECTS, sempre que l'hagis obtingut durant els estudis de grau.
No. Les vies 2, 3 i 4 permeten considerar assolida la competència però no acrediten nivells del Marc Europeu de Referència.