Vés al contingut (premeu Retorn)

Tercera llengua: 4 vies

Assolir la competència en una tercera llengua

Ara, més opcions per assolir la competència en una tercera llengua: les 4 viesNou

 

4 vies per assolir la tercera llengua

 

Tant si has accedit a la UPC el curs 2014-2015 en endavant com si hi has accedit abans d'aquest curs, a la Normativa acadèmica de grau i màster de la UPC s'estableixen les 4 vies per assolir la competència en una tercera llengua:

 1. Haver obtingut com a mínim 9 ECTS corresponents a assignatures d'estudis de la UPC impartides completament en una tercera llengua, preferentment en anglès.

 2. Elaborar i defensar el treball de fi de grau en anglès, preferentment, o si es compta  amb la conformitat prèvia del professorat que forma part del Tribunal i de la Direcció del centre, en una altra tercera llengua.

 3. Fer una estada en una universitat o empresa estrangera en el marc d’un programa de mobilitat o d’un conveni de cooperació educativa en què l’activitat es faci en una tercera llengua i haver obtingut un mínim de 9 ECTS.

 4. Acreditar el coneixement d’una tercera llengua (alemany, anglès, francès i italià) amb un certificat del nivell B2 (entès com a nivell complet o B2.2) o un nivell superior del Marc Europeu Comú de Referència, del Consell d’Europa.

   

  Certificat de nivell B2

   

  L'acreditació per mitjà d'un certificat d'idiomes de nivell B2 o superior continua sent una de les vies per assolir la competència en 3a llengua.

  Els certificats impliquen la superació d'un examen de nivell del Marc europeu comú de referència per a les llengües, MECR. Les vies 1, 2 i 3 permeten considerar assolida la competència però no acrediten nivells del MECR.

   

  Assoliment de la competència pendent

   

  La Universitat ha dissenyat un procediment perquè aquells estudiants que han finalitzat els estudis de grau a la UPC i no han assolit la competència en una tercera llengua puguin obtenir-la per una via diferent a l’acreditació mitjançant un certificat.

  El Protocol per als estudiants que han finalitzat els estudis de grau i no han assolit la competència en una tercera llengua s'estableix d’acord amb un dels supòsits d’assoliment de la competència presents a la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster (apartat 3.3).


  Procediment

  • El centre pot fer una crida als estudiants afectats.
  • Els estudiants que vulguin acollir-se a aquest protocol hauran de formalitzar una sol·licitud, que el centre resoldrà favorablement. El centre decideix el nombre de convocatòries que vol fer al llarg del curs acadèmic i els terminis corresponents.
  • L’estudiant ha de lliurar la documentació del TFG en una tercera llengua a la secretaria acadèmica del centre. Aquesta documentació és de custòdia permanent
  • Es fa una nova presentació (defensa) del TFG en una tercera llengua* davant d’un tribunal. Aquesta nova presentació serveix perquè es consideri assolida la competència i, per tant, la qualificació del TFG no es modifica en cap cas.

  *Anglès, preferentment, o, si es té la conformitat prèvia del professorat que forma part del tribunal i de la Direcció del centre, en una altra tercera llengua.

   

  Oferta de cursos i exàmens d'idiomes

   

  Pots obtenir certificats d'idiomes acreditatius superant cursos i exàmens d'idiomes. La UPC té acords amb la UB, la UAB, la UPF i la UOC perquè puguis accedir a l'oferta d'exàmens lliures i cursos d'idiomes d'aquestes universitats amb els mateixos preus que tenen els seus estudiants.

   

  També t'interessa...

  Ajuts PARLA3 per a cursos i exàmens d'idiomes

  Si tens dubtes...

  Demana SLT. Envia'ns la teva consulta