Vés al contingut (premeu Retorn)

Examen CLUC-EMI

Certificat de capacitació del personal acadèmic per a la docència en anglès

CLUC, certificat de llengües de les universitats de Catalunya - EMI

Mesura de la UPC per millorar la qualitat lingüística de la docència en anglès en els graus.

Objectiu Avaluar la capacitat lingüística necessària fer docència en anglès. Les competències lingüístiques que s'avaluaran són en alguns casos a la franja del nivell B2 i, en d'altres, en el nivell C1 del MECR.
Destinataris PDI de la UPC que fa docència en anglès.
Properes convocatòries

Hi ha prevista una convocatòria el gener de 2022. Les dates es publicaran durant la tardor 2021.

Places
  • 15 places per als assistents al taller virtual de preparació de l'examen, via ICE.
  • 5 places per a la modalitat lliure.
Preu L'examen està totalment subvencionat per la UPC en totes dues modalitats (75 € de cost) i, per tant, és gratuït per al PDI de la UPC.
Certificació
Certificat reconegut a la UPC i a la resta d'universitats catalanes.

Organització


Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, Universitat de Girona i Universitat Internacional de Catalunya.

Coordinació Servei de Llengües de la UPC. Consultes a: demana.slt@upc.edu.

 

Atenció! Si no hi ha un mínim de 10 persones inscrites, la convocatòria no es farà.

Convocatòria de gener de 2022

Taller virtual de preparació de l'examen

 Les dates i l'horari es publicaran durant la tardor 2021.

 Inscripció via ICE.

Inscripció a l'examen
  • Tant el PDI que faci el taller de l'ICE com qui triï la modalitat lliure, la inscripció l'ha de fer en línia del informació pendent mitjançant el formulari d'inscripció [TANCAT].
Dates i llocs de l'examen
  • Prova d'expressió escrita (90 minuts): informació pendent, a la UPF Campus Ciutadella.
  • Prova d'expressió oral (30 minuts, individual, 15 min de preparació i 15 min de prova): informació pendent, a la UPF Campus Ciutadella.

Publicació de resultats La data es publicarà durant la tardor 2021.
Revisió La data es publicarà durant la tardor 2021.

Com és l'examen CLUC-EMI i com s'avalua?

L'examen consta de dues proves:

Prova escrita
Consta de la redacció, en anglès, de dues tasques representatives del món acadèmic. Es demana un mínim de 200 paraules a cada tasca. La prova escrita té una durada de 90 minuts.

Prova oral
Es fa de forma individual i consta de 5 parts:

  • Preguntes sobre el perfil acadèmic i professional de l'examinand.
  • Monòleg sostingut sobre un tema preparat (15 minuts de preparació previs a la prova).
  • Interacció amb el tribunal. L'examinand ha de respondre 3 o 4 preguntes sobre el tema exposat en la part 2.
  • Monòleg relacionat amb una activitat pròpia d'una classe.
  • Tasca de mediació. El candidat ha d'informar sobre una activitat o esdeveniment a partir d'una notícia en català o castellà.
La prova oral té una durada total aproximada de 30 minuts (15 minuts de preparació i de 15 minuts de prova).
Prova escrita

Dos examinadors avaluen les dues tasques escrites seguint els criteris establerts per a les categories següents: impressió general; organització, coherència i cohesió; i competència lingüística i precisió.

 

Prova oral

Dos examinadors avaluen la prova oral. Un examinador avalua seguint els criteris analítics establerts per a les categories següents: fluïdesa; coherència i cohesió i interacció; competència lingüística i precisió; i intel·ligibilitat. L'altre examinador avalua seguint uns criteris holístics.

L'examen se supera si s'obté un mínim del 50 % a cada prova i una nota global del 55 %.