Vés al contingut (premeu Retorn)

Has finalitzat el grau i encara no has assolit la competència?

El Protocol per als estudiants que han finalitzat els estudis de grau i no han assolit la competència en una tercera llengua s'estableix d’acord amb un dels supòsits d’assoliment de la competència presents a la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster (apartat 3.3).

 

Procediment
  • El centre pot fer una crida als estudiants afectats.
  • Els estudiants que vulguin acollir-se a aquest protocol hauran de formalitzar una sol·licitud, que el centre resoldrà favorablement. El centre decideix el nombre de convocatòries que vol fer al llarg del curs acadèmic i els terminis corresponents.
  • L’estudiant ha de lliurar la documentació del TFG en una tercera llengua a la secretaria acadèmica del centre. Aquesta documentació és de custòdia permanent
  • Es fa una nova presentació (defensa) del TFG en una tercera llengua* davant d’un tribunal. Aquesta nova presentació serveix perquè es consideri assolida la competència i, per tant, la qualificació del TFG no es modifica en cap cas.

*Anglès, preferentment, o, si es té la conformitat prèvia del professorat que forma part del tribunal i de la Direcció del centre, en una altra tercera llengua.