Vés al contingut (premeu Retorn)

Reconeixement de crèdits de lliure elecció per idiomes en el 1r i 2n cicles

  • Quina és la normativa acadèmica de referència?
La normativa acadèmica de la UPC de referència és la Normativa acadèmica general del curs 2015-2016.

  • Quins nivells es reconeixen?
Es reconeixen els nivells A1, A2, B1, B2.1 i B2.2.

  • Quants crèdits puc obtenir per idiomes en el primer i segons cicles?
Es reconeixen crèdits de lliure elecció per idiomes en el primer i segon cicles d’acord amb la relació següent:
− Nivell A1: no es reconeix cap crèdit.
− Nivell A2: es reconeixen 3 crèdits de lliure elecció, aplicable a qualsevol idioma que no sigui el cursat per l'estudiant durant l'educació secundària.
− Nivell B1: es reconeixen 7,5 crèdits de lliure elecció.
− Nivell B2.1: es reconeixen 10 crèdits de lliure elecció
− Nivell B2.2 i superiors: es reconeixen 12 crèdits de lliure elecció

  • Quines són les llengües que serveixen per obtenir crèdits de lliure elecció en el primer i segon cicles?
Les llengües que serveixen per obtenir crèdits de lliure elecció en el primer i segon cicles són l’anglès, l’alemany, el francès i l’italià. També es pot acreditar qualsevol llengua, a més de les quatre esmentades, sempre que s’hagi cursat en algun dels centres inclosos a la taula o bé en un centre oficial.

  • Quins centres i certificats estan reconeguts per la UPC a efectes del reconeixement de crèdits per idiomes en el primer i segon cicles?
Són els que figuren a la Normativa acadèmica general.

  • Quin procediment he de seguir per al reconeixement de crèdits per idiomes en el primer i segon cicles?
El procediment que has seguir per al reconeixement de crèdits per idiomes en el primer i segon cicles és el que s’explica a la Normativa acadèmica general.