Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Certifica el teu nivell d'idiomes / Taula de certificats acreditatius d'anglès. PAS UPC

Taula de certificats acreditatius d'anglès. PAS UPC

 

 

Certificats del nivell B1 al C2, de l'Acord del CIC

Institució/Organisme
B1 B2 C1 C2
Departament d’Ensenyament. EOI Certificat de nivell intermedi Certificat de nivell avançat Certificat de nivell C1
Universitats de Catalunya

CLUC B1

 

Certificats de nivell B1 propis de les universitats catalanes

 

Nivell 4 del Programa d'idiomes de la UPC

CLUC B2

Certificats de nivell B2 propis de les universitats catalanes


Nivell 6 del Programa d'idiomes de la UPCCertificats de nivell C1 propis de les universitats catalanes

 

 

Nivell 8 del Programa d'idiomes de la UPC

Universitats espanyoles - Certificats amb el segell CertAcles CertAcles B1 CertAcles B2 CertAcles C1 CertAcles C2

Cambridge English Language Assessment – ESOL Examinations

 

 

 

IDP IELTS AustraliaUniversity of Michigan (Cambridge Michigan Language Assessments)

PET (Pass or Pass with Merit)

 

BEC Preliminary (Business English Certificate)

 

IELTS de 4 a 5 punts (International English Language Testing System)

 

 

FCE (First Certificate in English)

BEC Vantage (Business English Certificate)

 

 

IELTS de 5,5 a 6,5 punts (International English Language Testing System)

 

 

 

Certificate of Competency in English (ECCE)

CAE (Certificate in Advanced English)

 

BEC Higher (Business English Certificate)

 

 

 

IELTS de 7 a 8 punts (InternationalEnglish Language Testing System)

CPE (Certificate of Proficiency in English)

 

 

 

 

 

IELTS de 8,5 a 9 punts (International English Language Testing System)

 

Certificate of Proficiency in English (ECPE)

Trinity College London
ISE I (Integrated Skills in English Certificate) ISE II (Integrated Skills in English Certificate) ISE III (Integrated Skills in English Certificate) ISE IV (Integrated Skills in English Certificate)
Educational Testing Service (ETS) (*)

TOEFL iBT de 42 a 71 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test)

 

TOEIC de ≥790 punts (Test of English for International Communication)

TOEFL iBT de 72 a 94 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test)

TOEIC de ≥1095 punts (Test of English for International Communication)
TOEFL iBT de 95 a 120 punts (Test of English as a Foreign Language – Internet Based Test)

TOEIC de ≥1345 punts (Test of English for International Communication)
British Council
APTIS B1 APTIS B2 APTIS C1
Pearson Test of English (PTE)

PTE General Level 2

 

PTE Academic 43 a 58

PTE General Level 3

 

PTE Academic 59 a 75

PTE General Level 4

PTE Academic 76 a 84
PTE General Level 5

PTE Academic >85
Pearson - LCCI LCCI English for Tourism 2/LCCI JETSET B1 / LCCI ELSA B1
Pearson - LCCI LCCI English for Business 2 LCCI English for Business 3 LCCI English for Business 4
Certificats europeus d’idiomes/The European Language Certificates (telc) telc English B1 telc English B2 telc English C1 telc English C2
CERTIUNI (Plataforma de Certificació Universitària)
BULATS 40-59 (Business Language Testing Service) BULATS 60-74 (Business Language Testing Service) BULATS 75-89 (Business Language Testing Service) BULATS 90-100 (Business Language Testing Service)
Certificats homologats UNIcert
Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3/4
CLES (Certificat de Compétences en Langues de l'Enseignement Supérieur) CLES 1 CLES 2 CLES 3
University of Oxford - Oxford Test of English 81-110 111-140
(*) L'empresa TOEFL revisa les seves puntuacions cada trimestre i les acopla segons el nombre de candidats i resultats.
La puntuació vàlida definitiva serà la que consti a la pàgina oficial de TOEFL (enllaç).

 

Taula del CIC completa:
  • Resolució EMC/1138/2019, per la qual es dona publicitat a l'Acord Consell Interuniversitari de Catalunya, d'actualització de les taules annexes a l'Acord de 24 d'abril de 2015, sobre el reconeixement de certificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres.
  • Resolució EMC/122/2017, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Consell Interuniversitari de Catalunya de modificació de l'Acord de 24 d'abril de 2015, sobre el reconeixement decertificats i títols acreditatius de la competència en llengües estrangeres.

 

Certificats del nivell A2, admesos per ACLES

Institució/Organisme
A2
Universitats espanyoles - Certificats amb el segell CertAcles CertAcles A2
Certificats homologats UNIcert Bassis
Escola Oficial d'Idiomes (RD 1629/2006) Bàsic
Escola Oficial d'Idiomes (LO 8/2013) Nivell A2

Cambridge General English Exams

Key English Test (KET)

Cambridge International English Language Testing Service (IELTS)

3,5

Business Language Testing Service (BULATS) (Req. superació de les 4 macrodestreses)

20-39

Test Of English for International Communications (TOEIC) (Req. superació de les 4 macrodestreses)

Listening

Reading

Speaking

Writing

 

 

110-270

115-270

90-110

70-110

The European Language Certificates (TELC)
TELCA2
Trinity College Integrated Skills in English (ISE)
ISE0
University of Oxford - Oxford Test of English (OTE) (Req. superació de les 4 macrodestreses)
51-80
Anglia Examinations (Req. superació de les 4 macrodestreses)

Elementary

Practical Business

 

Titulacions universitàries i títols de batxillerat

 

S'accepten també les titulacions següents:

  • Titulacions universitàries que tenen per objecte l’estudi de l'anglès, sempre que impliquin un mínim de 30 crèdits ECTS d’aprenentatge d’anglès i que en aquest aprenentatge s’avaluïn les quatre destreses (comprensió i expressió orals, i comprensió i expressió escrites).
  • Títols de batxillerat o assimilats i títols universitaris cursats a l’estranger en què la llengua vehicular d’aquests estudis sigui l'anglès. Quan la documentació aportada no permeti demostrar-ho, es podrà requerir la presentació d’un certificat d’estudis que n’indiqui la llengua vehicular, la qual ha de ser, en una proporció mínima del 50%, una de les establertes per a l’acreditació. En el cas de les titulacions universitàries, incloses les dobles titulacions i les titulacions de grau conjuntes amb una universitat estrangera, s’ha de presentar una certificació que acrediti que un mínim de 120 crèdits ECTS o equivalent s’han cursat en universitats estrangeres en què la llengua dels estudis sigui l'anglès.
  • Títols de batxillerat o assimilats d’escoles autoritzades d’altres països cursats a l’Estat espanyol, com també dels centres educatius autoritzats a impartir currículums mixtos de batxillerat, com la doble titulació de batxiller. La llengua vehicular d’aquests estudis ha de ser l'anglès.