Vés al contingut (premeu Retorn)

Agents per al desplegament del Pla de llengües UPC

El Pla de llengües de la UPC es desplega amb la participació dels agents següents:

 • El Vicerectorat de Docència i Estudiantat, com a responsable de la política lingüística de la UPC i de la direcció del Pla.
 • El Servei de Llengües i Terminologia, com a responsable de la coordinació tècnica del Pla.
 • La Comissió de Docència i Estudiantat, que exerceix les funcions d'impuls i seguiment de la política lingüística de la UPC a través del Pla.
 • El grup de treball per al desplegament del Pla, que està constituït pels membres següents:
  • Xavier Colom, vicerector de Docència i Estudiantat, que presideix les reunions.
  • Marta de Blas, cap del Servei de Llengües i Terminologia, que actua com a secretària.
  • Dídac Martínez, director de l'Àrea de Serveis Universitaris.
  • Enric Trullols, representant del Consell de Direcció de Centres.
  • Joan Bergas, representant del Consell de Direcció de Departaments.
  • Montserrat Pardàs, representant del personal docent i investigador.
  • Rosa M. Martín, representant del personal d'administració i serveis.
  • Héctor Fornés, representant de l'estudiantat.
 • Les unitats implicades en els àmbits d'actuació que preveu el Pla.

Més informació sobre els òrgans per al desplegament del Pla de llengües

Funcions de política lingüística de la Comissió de Docència i Estudiantat 

 • Impulsar, fer el seguiment i avaluar el Pla de llengües de la UPC: els objectius, les actuacions, els resultats i els recursos necessaris.
 • Garantir la coordinació de les actuacions de la UPC en matèria de llengües i la coordinació dels diferents agents que hi intervenen.
 • Acordar o proposar al Consell de Govern les mesures regulatives en l’àmbit de política lingüística i resoldre els aspectes derivats de la seva aplicació.
 • Assegurar l’adopció de mesures per garantir el coneixement i l’ús del català com a llengua pròpia en tots els àmbits i per impulsar l’aprenentatge i l’ús de l’anglès i altres terceres llengües, especialment en els estudis.
 • Difondre i garantir els drets i deures lingüístics dels membres de la UPC i els compromisos institucionals sobre ús de llengües.
 • Assegurar l’obtenció d’indicadors lingüístics per a l’avaluació interna i la rendició de comptes externa, especialment en relació amb el Pla de finançament de les universitats públiques.

La Comissió de Docència i Estudiantat ha de fer el seguiment del Pla de llengües de la UPC com a mínim dos cops l’any.