Vés al contingut (premeu Retorn)

Bases

Convocatòria d'ajuts a la correcció de tesis doctorals redactades en català
El Servei de Llengües i Terminologia amb el suport del Servei de Biblioteques i Documentació, promou la convocatòria anual d'ajuts a la correcció de tesis doctorals a la UPC. La convocatòria es fa pública al web de la UPC i es comunica a la Direcció dels departaments cap al mes de novembre de cada any.

1. Objectiu

Promoure la redacció i la presentació de tesis doctorals en català a la UPC i garantir-ne la qualitat lingüística.

2. Destinació dels ajuts

Ajuts destinats a cobrir el cost total o parcial de la correcció de la tesi en català (fins a 80.000 paraules, 300 fulls aproximadament).
El Servei de Llengües i Terminologia s'encarrega de la gestió de la correcció de les tesis. La correcció dels textos segueix el llibre d'estil de l'SLT i s'utilitza la terminologia normalitzada en català.

3. Condicions

Poden optar a aquests ajuts totes les persones inscrites en programes de doctorat de la UPC que tinguin la tesi doctoral redactada en català abans de final de 2011.

Atès que la convocatòria és anual, l'ajut concedit perd la vigència si la tesi no es porta a corregir dins l'any de la convocatòria. L'ajut es pot tornar a demanar en la convocatòria següent.

Les tesis amb ajut s'integraran en el projecte TDX, que té com a objectiu l'accés electrònic a les tesis doctorals de les universitats públiques de Catalunya.

Format: les tesis es poden presentar en OpenOffice, Word, Excel o rtf. Les tesis elaborades amb qualsevol altre format s'han de presentar convertides en un dels formats anteriors.

4. Procediment per a la sol·licitud

Cal emplenar i enviar el formulari de sol·licitud de l'ajut. Un cop enviat, la persona que ha fet la sol·licitud rep automàticament un comprovant a l'adreça electrònica especificada.

5. Termini de presentació de la sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 15 de gener de 2011.

6. Resolució de la convocatòria

Una comissió formada pel vicerector de Docència i Estudiantat, el director de l'Àrea de Serveis Universitaris i la cap del Servei de Llengües i Terminologia resoldrà l'atorgament dels ajuts. La resolució de la convocatòria es farà pública durant la segona quinzena del mes de febrer de 2011. El resultat es comunicarà per correu electrònic a totes les persones que sol·licitin l'ajut.