Vés al contingut (premeu Retorn)

Bases

Oferta per a la revisió del material docent de les assignatures en anglès (2009)
En aplicació de l'acord 94/2008 per al reconeixement al PDI de la docència en anglès aprovat pel Consell de Govern, de 20 de juny, el Servei de Llengües i Terminologia vol donar suport als centres propis per impulsar les assignatures en anglès i reforçar la qualitat lingüística i terminològica dels materials docents

1. Objecte de l'oferta

S'ofereix la revisió del material docent escrit en anglès, com ara apunts, pràctiques, exercicis, exàmens o programes d'assignatures elaborats pel PDI que, seguint l'acord 94/2008, es compromet a realitzar la docència oral i escrita en anglès d'assignatures de primer i segon cicles, grau i màster universitari.

L'oferta de revisió es farà en col·laboració amb els centres, atenent les necessitats de la planificació docent i les prioritats que s'estableixin.

2. Procediment

2.1. Detecció i priorització
Els centres docents interessats en aquest servei designaran una persona interlocutora per difondre l'oferta dins del centre, detectar el professorat que s'acollirà al reconeixement de docència en anglès i identificar les assignatures.
D'acord amb les necessitats detectades, el centre i l'SLT establiran conjuntament prioritats segons la planificació de la docència en anglès actual i del pròxim curs i el volum d'encàrrecs assumible.
2.2. Sol·licitud de revisió
El centre enviarà a l'SLT el fitxer Excel emplenat amb les dades següents:
  • Nom i codi del centre
  • Nom de l'interlocutor
  • Nom i codi de l'assignatura que s'impartirà en anglès
  • Tipus d'assignatura: 1r o 2n cicle, màster universitari o futur grau
  • Quadrimestre i curs d'impartició de l'assignatura
  • Nom i adreça electrònica del coordinador/a de l'assignatura o professor/a autor/a o responsable del material docent
  • Nombre de paraules de cada material, que ha de tenir en compte el volum màxim establert al punt 4.1. 
2.3. Termini de presentació de sol·licituds
Els centres docents poden enviar les sol·licituds a l'SLT des del moment de publicació d'aquesta oferta i fins a l'1 de desembre de 2009.
2.4. Tramesa del material docent per revisar
Un cop rebuda la sol·licitud, l'SLT es posarà en contacte amb la persona responsable per acordar el sistema de tramesa de documents i els calendaris. El termini de lliurament de cada treball es concretarà un cop rebuts els documents. L'SLT mantindrà informat la persona interlocutora del centre durant tot el procés.

3. Característiques de la revisió

3.1. Volum de l'encàrrec
L'extensió de l'encàrrec ha de ser d'un màxim de 13.500 paraules (aproximadament 50 fulls) per professor/a i assignatura. En cas que la demanda superi les possibilitats de resposta de l'SLT, les sol·licituds es prioritzaran d'acord amb els centres.
3.2. Format
Els materials s'han de presentar en suport electrònic, en els formats Word, Excel, PowerPoint, html, OpenOffice o rtf. Els documents revisats es lliuraran en el mateix format. En el cas de documents amb moltes imatges o amb un format complex, es pactarà la millor forma de gestionar la revisió.
3.3. Criteris de la revisió lingüística
L'SLT s'encarrega de la revisió dels materials seguint els estàndards internacionals sobre llengua, terminologia i convencions tipogràfiques.
3.4. Revisions amb tutoria
Després de lliurar la correcció, l'SLT oferirà a cada professor/a la possibilitat de realitzar una sessió de tutoria per comentar les esmenes efectuades, resoldre els dubtes que es puguin plantejar i assegurar la qualitat del servei.
3.5. Altres serveis de suport a la redacció en anglès
L'SLT també ofereix el servei de resolució de consultes lingüístiques per telèfon (1 61 86) i a través del web, d'accés obert a tot el professorat.
Així mateix, ofereix recursos lingüístics i terminològics electrònics per a la redacció especialitzada en anglès, consultables al portal English Resources del web de l'SLT (http://www.upc.edu/slt).
 
Més informació sobre aquesta oferta
Persona de contacte: Alan Lounds
Telèfon: 93 401 61 86
Correu electrònic: traduccions.slt@upc.edu