Vés al contingut (premeu Retorn)

Termes específics de la UPC

Llista de termes específics de la UPC

El Consell de Govern va aprovar la Nomenclatura multilingüe de la UPC, que recull i estandarditza les denominacions en català, castellà i anglès dels estudis de grau, màster i doctorat, les unitats bàsiques i funcionals, els òrgans de govern, els càrrecs i els tipus de professorat i personal de la nostra universitat.

En aquesta llista es comenten els aspectes rellevants quant a gènere de les designacions en català i castellà.


Català

estudiant
El DLC recull estudiant com a forma invariable.

 

estudiantat
El Termcat recull aquesta forma.

funcionari, funcionària
Com a denominació genèrica del col·lectiu es recomana utilitzar funcionariat o personal funcionari i s’ha d’evitar la forma doble.

funcionariat, personal funcionari
Són les formes d’ús preferent per denominar el col·lectiu

gerent, gerenta
Tot i que el DLC recull gerent com a forma invariable, considerem ben formada la forma gerenta per al femení.


professor, professora
Com a designació del col·lectiu, s’ha d’utilitzar professorat o la designació genèrica personal docent, i s’ha d’evitar la forma doble.

 

professorat, personal docent
Són les formes d'us preferent per denominar el col·lectiu


síndic de greuges, síndica de greuges
A la UPC fem servir la forma femenina perquè el DLC la recull.

Castellà

estudiante
El DLE recull estudiante com a una única forma per als dos gèneres.

estudiantado
El DLE recull aquesta forma.

funcionario, funcionaria
Com a denominació genèrica del col·lectiu es recomana utilitzar funcionariado o personal funcionario i s’ha d’evitar la forma doble.

funcionariado, personal funcionario
Són les formes d’ús preferent per denominar el col·lectiu.

gerente, gerenta

El DLE recull la forma masculina i la femenina, però també diu que gerente es pot fer servir com a femení. A la UPC es fa servir gerente.

profesor, profesora
Com a designació del col·lectiu, s’ha d’utilitzar profesorado o la designació genèrica personal docente, i s’ha d’evitar la forma doble.

profesorado, personal docente
Són les formes d'ús preferent per denominar el col·lectiu.

defensor universitario, defensora universitaria