Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / El Servei de Llengües i Terminologia / Objectius estratègics / Desenvolupament de competències comunicatives

Desenvolupament de competències comunicatives

1. Comunicació eficaç

Objectiu
Donar suport al PDI i als centres en la incorporació de la competència de comunicació eficaç oral i escrita en els graus i facilitar la millora de les habilitats comunicatives dels membres de la UPC.
Accions
 • Oferir recursos perquè el PDI faciliti a l’estudiantat la millora de la competència de comunicació eficaç (CCE) en els graus.
 • Oferir rúbriques i altres recursos d'avaluació de la CCE en les assignatures.
 • Dur a terme accions formatives i informatives sobre la incorporació i l’avaluació de la CCE.
 • Oferir formació i recursos per millorar objectius comunicatius específics del PDI: redacció d'informes, ressenyes, articles, parlar en públic, argumentar, etc.
 • Dissenyar accions formatives complementàries sobre comunicació eficaç per a l’estudiantat.
 • Dissenyar accions formatives i recursos per al desenvolupament de la competència de comunicació intercultural.
 • Facilitar recursos per a la millora de les habilitats de comunicació als membres de la UPC.
Indicadors
 • Indicadors d'assoliment
• % d'assignatures en què es treballa la competència de comunicació eficaç que utilitza recursos facilitats per l’SLT.
• % de PDI que treballa la competència que participa en activitats formatives.
 • Indicadors de resultats
• N assignatures
• N PDI
• N descàrregues/accessos a recursos
• N accions formatives/informatives
Aliances
ICE

2. Aprenentatge d'idiomes

Objectiu
Facilitar l'aprenentatge d'idiomes, especialment de l'anglès, i el diagnòstic i l'acreditació de coneixements dels membres de la UPC.
Accions
 • Fixar nivells de competència o perfils lingüístics dels diferents col·lectius, seguint acords institucionals.
 • Posar a l’abast de l'usuari eines i informes de diagnosi sobre coneixements d’idiomes, actituds i usos lingüístics dels membres de la UPC.
 • Facilitar mecanismes d’acreditació de coneixements d’idiomes dels membres de la UPC.
 • Fer el seguiment dels nivells de competència en terceres llengües del PDI i el PAS, com a indicador lingüístic vinculat al finançament variable de les universitats.
 • Ampliar l’oferta de formació d’anglès disponible fora del currículum acadèmic, especialment amb aprenentatge semipresencial, virtual tutorat i autoaprenentatge.
 • Ampliar l’oferta de formació d’espanyol disponible, especialment amb cursos virtuals.
 • Organitzar activitats per practicar idiomes que alhora fomentin la relació entre persones de diferents països i cultures.
 • Millorar la informació disponible sobre l’oferta de formació, recursos i ajuts a l’aprenentatge d’idiomes disponibles a la UPC.
 • Fer el seguiment de proveïdors i de convenis amb entitats, que permetin mantenir o millorar la prestació del servei.
Indicadors
 • Indicadors d'assoliment
• % de PDI amb el nivell d'anglès.
• % de PAS amb el nivell d'anglès.
• % d'estudiantat amb el nivell d'anglès o tercera llengua, d'acord amb la normativa acadèmica.
 • Indicadors de resultats
• N recursos/accions
• N usuaris/participants
• N accessos web
Aliances
ICE, SDP, SBD

3. Formació i acreditació de català

Objectiu
Posar a l'abast del PDI i el PAS els mitjans necessaris perquè assoleixi i acrediti el nivell de català requerit per al lloc de treball i per dur a terme la seva activitat.
Accions
 • Posar a disposició dels membres de la UPC una oferta completa de cursos de català adaptada als nivells del Marc de referència per a les llengües del Consell d’Europa i al model pedagògic per a l’aprenentatge d’idiomes: enfocament comunicatiu, aprenentatge autònom, virtualitat, etc.
 • Ampliar l’oferta de formació orientada a l’assoliment del nivell de competència en català del PDI, segons els acords institucionals.
 • Facilitar la formació i, especialment, els sistemes d’avaluació requerits per a l’acreditació oficial de coneixements del PAS.
 • Fer el seguiment dels nivells de competència en llengua catalana del PDI i el PAS, com a indicador lingüístic vinculat al finançament variable de les universitats.
 • Millorar l’oferta de proves interuniversitàries per a l’acreditació oficial de coneixements de català (en col·laboració amb la Comissió Interuniversitària de Formació en Llengua Catalana, CIFOLC).
 • Facilitar la formació en nivells superiors i en el desenvolupament d’habilitats lingüístiques, de comunicació eficaç i de comunicació intercultural, a partir del nivell de suficiència consolidat.
Indicadors
 • Indicadors d'assoliment
• % de PAS amb acreditació oficial de coneixements de català.
• % de PDI amb acreditació oficial de coneixements de català.
• % de programes adaptats als nivells MECR i al model pedagògic.
 • Indicadors de resultats
• N PAS i PDI amb certificat oficial
• N PAS i PDI que ha seguit formació
• N accions de formació i acreditació
Aliances
ICE, SDP, Comissió Interuniversitària de Formació en Llengua Catalana (CIFOLC)

4. Acollida lingüística i cultural de l'estudiantat internacional

Objectiu
Estendre l'acollida lingüística i cultural a tot l'estudiantat internacional dels diferents centres i campus i al professorat i PAS visitants.
Accions
 • Consolidar l’acollida lingüística i cultural (L&C) com a programa institucional, previst en el Pla de política internacional, a partir de l’articulació transversal i de la col·laboració entre unitats.
 • Dissenyar i implementar formats d’acollida L&C adaptats a les necessitats dels diferents centres i campus.
 • Dissenyar nous formats de cursos de català adaptats a les necessitats específiques de l’estudiantat internacional i d’altres col·lectius visitants: intercomprensió català-castellà, català per a persones anglòfones, supervivència, etc.
 • Oferir recursos per a l’aprenentatge de l’espanyol com a llengua estrangera.
 • Dissenyar un programa d’activitats L&C d’internationalization at home que afavoreixi l’intercanvi entre l’estudiantat internacional i el local i la comunicació intercultural.
 • Elaborar i difondre recursos d’acollida L&C per a l’estudiantat i recursos de suport a l’acollida adreçats al PDI i als centres.
 • Facilitar mitjans perquè l’estudiantat internacional disposi d’informació sobre l’ús de llengües a la UPC (abans i durant l’estada) i sobre la llengua d’impartició de les assignatures (abans de la matrícula).
Indicadors
 • Indicadors d'assoliment
• % de l'estudiantat internacional que hi participa
• % dels centre i els campus que hi participen.
 • Indicadors de resultats
• N estudiants
• N centres/campus
• N activitats
• N recursos
Aliances
SRII, Univers, SCI, ETSECCPB, ETSETB, FIB, centres i campus