Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / El Servei de Llengües i Terminologia / Objectius estratègics / Suport a la producció i la qualitat de les comunicacions multilingües

Suport a la producció i la qualitat de les comunicacions multilingües

 

5. Anglès a la docència

Objectiu
Donar suport als centres en l'impuls de l'ús de l'anglès a la docència, especialment en els graus.
 
Accions
 • Facilitar suport tècnic a les iniciatives d’estímul de l’ús de l’anglès promogudes pels òrgans de govern.
 • Dissenyar una oferta de serveis de suport a la redacció de material docent en anglès, adreçada o vehiculada a través dels centres.
 • Elaborar recursos de suport a l’ús de l’anglès a la docència, especialment de manera conjunta amb els centres.
 • Organitzar accions de dinamització que promoguin l’anglès en els estudis, com ara convocatòries d’ajuts.
 • Assessorar els centres en l’elaboració de mesures de promoció de l’anglès a la docència: detecció de necessitats, diagnosi, accions de promoció o de suport lingüístics.
 • Realitzar enquestes de satisfacció dels usuaris per garantir l’adequació de les prestacions i la millora contínua.
 • Donar suport a les mesures sobre disponibilitat de la informació de la llengua de la docència.
 
Indicadors
 • Indicadors d'assoliment
• % de centres amb projectes de col·laboració
• % de PDI que fa docència en anglès usuari
• % d'usuaris amb satisfacció alta
 • Indicadors de resultats
• N convocatòries/accions de dinamització
• N recursos elaborats
• N material docent revisat
• N centres
• N enquestes
 
Aliances
SRI, ICE, centres
 

6. Català a la docència

Objectiu
Impulsar accions de suport a l’ús del català a la docència.
 
Accions
 • Millorar la difusió de l’oferta de serveis de suport a la redacció de material docent en català adreçada al PDI.
 • Elaborar recursos lingüístics de suport a l’ús del català a la docència.
 • Organitzar accions de dinamització que promoguin el català en els estudis, com ara convocatòries d’ajuts.
 • Assessorar els centres en l’elaboració de mesures d’impuls del català a la docència.
 • Realitzar enquestes de necessitats i de satisfacció dels usuaris, especialment del PDI, per garantir l’adequació de les prestacions i la millora contínua.
 • Impulsar mesures sobre disponibilitat de la informació de la llengua de la docència.
 
Indicadors
 • Indicadors d'assoliment
• % d'augment de material docent revisat
• % d'usuaris amb satisfacció alta
 • Indicadors de resultats
• N convocatòries/accions de dinamització
• N recursos elaborats
• N material docent revisat/traduït
• N centres
• N enquestes
 
Aliances
Centres
 

7. Producció acadèmica i científica

Objectiu
Donar suport a la qualitat lingüística de la producció acadèmica i científica del PDI.
 
Accions
 • Organitzar una convocatòria anual per a la revisió de tesis doctorals en anglès.
 • Organitzar una convocatòria anual per a la revisió de tesis doctorals en català.
 • Facilitar la disponibilitat i la qualitat lingüística dels resums de tesis i articles de recerca en català i en anglès dels dipòsits institucionals (UPCommons).
 • Elaborar recursos de suport a la comunicació acadèmica en anglès adreçats al PDI.
 • Millorar la difusió de criteris i models per a la redacció acadèmica en català adreçada al PDI.
 • Crear una xarxa de col·laboradors qualificats que doni suport a la revisió de textos acadèmics de les àrees de coneixement de la UPC (mentoria i formació de col·laboradors).
 • Elaborar un llibre d’estil que estableixi les nomenclatures i els criteris lingüístics de la UPC, especialment per a la revisió de textos de recerca en anglès.
 • Establir estàndards i mètriques per al control de qualitat dels textos acadèmics i de recerca, en col·laboració amb la resta de serveis lingüístics universitaris.
 • Dissenyar una línia de servei que doni suport a la qualitat lingüística dels textos de recerca basada en l’autonomia dels usuaris (recursos), la gestió externalitzada (xarxa de col·laboradors qualificats) i els estàndards de qualitat (llibre d’estil UPC i mètriques).

 
Indicadors
 • Indicadors d'assoliment
• % d'articles en anglès publicats en revistes científiques d'impacte assessorades per l'SLT
• % de material docent en català a l'UPCommons assessorat per l'SLT
• % de textos revisats que compleixen els estàndards
 • Indicadors de resultats
• N convocatòries de tesis/ajuts
• N recursos
• N col·laboradors xarxa
• N textos verificats amb els estàndards
 
Aliances
SBD, SRI
 

8. Documentació institucional multilingüe

Objectiu
Donar suport a les unitats per produir la documentació institucional en diverses llengües
 
Accions
 • Analitzar les necessitats de les unitats i dissenyar un pla d’acció per facilitar la disponibilitat de la documentació institucional en diferents llengües.
 • Definir els circuits per garantir els drets de l’estudiantat a l’hora de disposar de la documentació de l’expedient acadèmic en les llengües oficials.
 • Definir els circuits per garantir la validesa oficial de la documentació acadèmica en anglès i la disponibilitat per a l’estudiantat.
 • Elaborar recursos lingüístics de suport a la redacció de documents institucionals en anglès.
 • Posar a l’abast de l'usuari eines automàtiques que facilitin la traducció, revisió i generació de textos en diferents llengües.
 • Elaborar un llibre d’estil que estableixi les nomenclatures i els criteris lingüístics dels textos institucionals de la UPC, en col·laboració amb les unitats implicades.
 • Establir mètriques per al control de qualitat dels textos institucionals, en col·laboració amb els serveis lingüístics universitaris.
 • Establir els circuits per garantir la qualitat lingüística dels textos institucionals publicats al web en català i anglès, tenint en compte les prioritats i els estàndards d’avaluació per al finançament variable de les universitats.
 • Realizar enquestes de satisfacció dels usuaris per garantir l’adequació de les prestacions i la millora contínua.

 
Indicadors
 • Indicadors d'assoliment
• % de l'oferta de grau i màster disponible en català, castellà i anglès
• % de l'oferta de grau i màster que compleix els estàndards
• % d'usuaris amb satisfacció alta
 • Indicadors de resultats
• N recursos
• N traduccions i correccions
• N programes de grau i màster
• N enquestes
 
Aliances
SCP, OMC, centres