Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / El Servei de Llengües i Terminologia / Objectius estratègics / Suport al disseny de plans de promoció lingüística

Suport al disseny de plans de promoció lingüística

 

9. Planificació lingüística

Objectiu
Donar suport als òrgans de govern en l'impuls de mesures de promoció de l'aprenentatge, l'ús i la qualitat de les llengües a la UPC.
 
Accions
  • Dissenyar el Pla de llengües de la UPC, seguint les directrius dels òrgans de govern, de manera coordinada amb els diferents agents implicats i tenint en compte els indicadors lingüístics del finançament variable de les universitats.
  • Desplegar els objectius de promoció de l’anglès del Pla de govern, UPC10, i fer el seguiment i informar de les actuacions dutes a terme pels diferents agents.
  • Donar suport al Pla de política internacional en el desplegament d'actuacions de promoció de l'aprenentatge i l'ús de l’anglès i en l'acollida L&C d’estudiantat internacional.
  • Facilitar la fixació, l'obtenció i el seguiment d’indicadors lingüístics de la UPC.
  • Realitzar enquestes i accions de diagnosi sobre el coneixement, l'ús i les actituds de la comunitat universitària en matèria de llengües.
  • Donar suport a les mesures sobre disponibilitat de la informació de la llengua de la docència, tant per a l'estudiantat (transparència informativa i seguretat lingüística) com per a l'obtenció dels indicadors lingüístics de la UPC.
  • Elaborar informes i memòries sobre les llengües a la UPC, especialment per a la rendició de comptes.
  • Informar els membres de la UPC sobre els serveis i els recursos lingüístics disponibles i sobre les mesures i incentius per a l'aprenentatge, l'ús i la qualitat de les llengües a la UPC.
 
Indicadors
  • Indicadors d'assoliment
• % de mesures sobre llengües previstes en el contracte programa implementades
• % d'assoliment dels diferents indicadors
  • Indicadors de resultats
• N mesures
• N indicadors lingüístics
• N informes/estudis
 
Aliances
GPAQ, unitats definides a l'UPC10