Vés al contingut (premeu Retorn)

Funcions de política lingüística de la Comissió de Docència i Estudiantat


  • Impulsar, fer el seguiment i avaluar el Pla de llengües de la UPC: els objectius, les actuacions, els resultats i els recursos necessaris.
  • Garantir la coordinació de les actuacions de la UPC en matèria de llengües i la coordinació dels diferents agents que hi intervenen.
  • Acordar o proposar al Consell de Govern les mesures regulatives en l’àmbit de política lingüística i resoldre els aspectes derivats de la seva aplicació.
  • Assegurar l’adopció de mesures per garantir el coneixement i l’ús del català com a llengua pròpia en tots els àmbits i per impulsar l’aprenentatge i l’ús de l’anglès i altres terceres llengües, especialment en els estudis.
  • Difondre i garantir els drets i deures lingüístics dels membres de la UPC i els compromisos institucionals sobre ús de llengües.
  • Assegurar l’obtenció d’indicadors lingüístics per a l’avaluació interna i la rendició de comptes externa, especialment en relació amb el Pla de finançament de les universitats públiques.

 

La Comissió de Docència i Estudiantat ha de fer el seguiment del Pla de llengües de la UPC com a mínim dos cops l’any.