Vés al contingut (premeu Retorn)

Ajuts per a tesis doctorals en català

 

Ajuts per a tesis revisades

El Servei de Llengües i Terminologia ofereix ajuts per contribuir a les despeses de revisió de tesis escrites íntegrament en català que els doctorands i doctorandes de la UPC hagin encarregat a professionals per assegurar la qualitat lingüística del text final.

Dotació econòmica

La dotació total dels ajuts és de 1.000 €. L’import de l’ajut és de 250 €. 

Finançament
Aquest ajuts reben finançament de la Direcció General d'Universitats de la Generalitat de Catalunya a través de la convocatòria Interlingua (AGAUR).

Sol·licitud

Per optar a l’ajut, cal emplenar el formulari de sol·licitud i adjuntar-hi una còpia de la tesi sense revisar i una altra de la versió revisada, el comprovant de pagament de la matrícula de lectura i defensa i la factura emesa. La factura ha de ser a nom de la persona que sol·licita l’ajut i pel concepte de la revisió lingüística de la tesi, de la qual s’ha d’especificar el títol. Si l’import de la factura és inferior al de l’ajut, s'abonarà l'import que hi consta.

Termini de presentació
La data límit per presentar les sol·licituds per al primer semestre és l'1 de desembre de 2017 (factura amb data entre l’1 de gener i el 30 de novembre de 2017).

Resolució
En cas que el nombre de demandes excedeixi la dotació, els ajuts s'atorgaran seguint l’ordre de recepció de les sol·licituds. La resolució dels ajuts es farà, com a màxim, un mes després de la recepció de les sol·licituds i la documentació esmentada.

Qualitat lingüística
Per rebre l’ajut, la tesi revisada ha de tenir la qualitat lingüística suficient, segons el criteri de l’SLT. En cas que hi estigueu interessats, l’SLT pot facilitar una llista de professionals especialitzats en la revisió de textos científics en català. Sol·liciteu-la per mitjà de l'adreça de correu traduccions.slt@upc.edu.