CLASS-TALK

Crèdits
CLASS-TALK és el resultat d´un projecte de col•laboració entre el Servei de Llengües i Terminologia (SLT) i l´Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM), de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Equip de coordinació
Montserrat Alsina, professora de l´EPSEM
Sílvia Llovera, responsable de terminologia de l´SLT
Alan Lounds, cap de la Unitat d´Assessorament Lingüístic de l´SLT
Elaboració
Montserrat Alsina, professora de l´EPSEM
Ruth Murray, tècnica de gestió de l´SLT
Col·laboracions
Rosa Giralt, cap d´estudis de l´EPSEM
Jordi Bonet, professor de l´EPSEM
Jordi Fortuny, professor de l´EPSEM
Pere Palà, professor de l´EPSEM
Rebeca Collier, tècnica de gestió de l´SLT
Carme Tarín, tècnica lingüista de l´SLT
Jaume Moreno, tècnic lingüista de l´SLT
Mercè Pons, veu en català
Yusuf Razzaque, veu en anglès

Aquest recurs ha rebut un ajut NORMA del Comissionat d´Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya.
Desenvolupament
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia.
Creative Commons