CLASS-TALK

< Tornar
UPCServeis i recursos lingüístics de la UPCEscola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
> Bloc A La classe
> Section A The Lecture
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
You can listen to the sentences using Amarok or Windows Media Player.
A1Inici de la classe A1Starting the lecture
A1.1Primers minuts A1.1Opening minutes
 Salutacions Greetings
 
Bon dia a tothom.
 
Good morning everybody.
 
Hola, com esteu?
 
Hello. How are you all today?
 
Som-hi. Hem de començar la classe.
 
Come on. We have work to do.
 
Com anem?
 
How are you doing?
 Atenció Settling down
 
Esteu a punt per començar?
 
Are you all ready to start?
 
Estigueu atents, si us plau.
 
Pay attention everybody.
 
Calmeu-vos i així podrem començar.
 
Settle down now so that we can start.
 
Si us plau, deixeu de parlar i comencem.
 
Please stop talking and let's start.
 Començament Getting started
 
D'acord. Anem per feina.
 
Right. Let's get down to work.
 
Som-hi. Comencem.
 
OK. Let's begin.
 
La classe dura una hora.
 
This lecture lasts an hour.
 
És hora de començar.
 
It's time to start.
 
Farem un descans de cinc minuts a la mitja part.
 
We'll take a five-minute break half way through.
A1.2Planificació A1.2Setting the scene
 Enllaç amb la classe anterior Linking to a previous lecture
 
Tornem un moment al que vam fer a l'última classe.
 
Let's just go back to what we did in the last lecture.
 
A la classe anterior vam estudiar el tema 4.
 
In the last lecture, we dealt with Unit 4.
 
Seguim des d'on ens vam quedar l'altre dia.
 
Let's take up from where we left off in the last lecture.
 
Avui continuarem treballant allò que vam veure dimecres.
 
We'll keep working on what we did on Wednesday.
 
La setmana passada vam acabar el tema 5.
 
Last week, we finished Unit 5.
 Objectius Stating objectives
 
Avui aprendrem a resoldre equacions diferencials.
 
Today, we'll look at how to solve differential equations.
 
Avui m'agradaria presentar alguns resultats nous.
 
What I'd like to do today is present some new results.
 
A la classe d'avui explicaré els tests d'hipòtesis.
 
What I'll be covering in my talk today is hypothesis tests.
 
Avui voldria analitzar alguns avenços recents.
 
Today, I intend to analyse recent developments.
 
El propòsit d'aquesta sessió és explicar-vos com funciona el model.
 
The aim of this lecture is to explain how the model works.
 
Aquesta tarda tocarem alguns aspectes de la teoria de Gauss.
 
This afternoon, we will touch on just a few aspects of the Gauss theory.
 
No pretenc tractar de tots els detalls tècnics.
 
I don't intend to cover all of the technical details.
 
En la classe d'avui ens centrarem en el teorema A.
 
The focus of today's lecture is Theorem A.
 
A la lliçó d'avui se'n destacaran els aspectes més importants.
 
The lecture will highlight the most important aspects.
A1.3Ordre de continguts A1.3Signposting the lecture
 
La classe d'avui tindrÓ dues parts.
 
Today's lecture will be in two main parts.
 
En primer lloc, presentaré el problema i, després, analitzarem les dades.
 
First of all, I'll introduce the problem, and then we'll analyse the data.
 
DividirÚ la llišˇ en tres parts.
 
I'm going to divide my lecture into three parts.
 
Primerament, enunciaré la teoria. A continuació, analitzarem els resultats i, finalment, us donaré alguns exemples.
 
Firstly, I'd like to state the theory. Secondly, we'll look at the results. Finally, I'll give you some examples.
 
En la primera part, fixaré la notació i, a continuació, us exposaré alguns fets rellevants.
 
In the first part, I'd like to set the notation, and then I'll present some relevant facts.
 
Començaré amb la presentació d'unes condicions tècniques i després us les descriuré.
 
I'll begin by introducing some technical settings, and then I'll describe them.
 
Començarem amb la presentació del problema i més tard parlarem de les possibles solucions.
 
We'll begin with an introduction to the problem, and later on we'll discuss possible solutions.
 
Cap al final, treballarem en grups reduïts.
 
Towards the end, we will work in small groups.
 
Finalment, ens centrarem en les conseqüències.
 
At the end, we'll focus on the consequences.
 
Al final de la classe us deixaré temps suficient per plantejar preguntes.
 
I will leave you plenty of time for questions at the end.