CLASS-TALK

Presentació

CLASS-TALK és una guia de conversa multilingüe que inclou fraseologia d´ús habitual a l´aula universitària en català, castellà i anglès. S´adreça al professorat i l´estudiantat que utilitzen una d´aquestes llengües com a via de comunicació, i és el resultat d´un projecte de col·laboració entre el Servei de Llengües i Terminologia (SLT) i l´Escola Politècnica Superior d´Enginyeria de Manresa (EPSEM), de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

L'objectiu d'aquesta guia és oferir un recurs al professorat i a l´estudiantat universitari que es veu immers en l´ensenyament o l´aprenentatge en una llengua que no és la pròpia, per respondre al nou model creat per l´EEES. En un sentit ampli, es dirigeix al professorat i l´estudiantat universitari, ja sigui d´origen català o internacional, que participa en el programa de millora de les competències lingüístiques a través de la impartició d´assignatures en anglès o bé en programes de mobilitat. Pot ser útil tant per a la docència com per a la comprensió de la informació rebuda, ja que contribueix a millorar la comunicació a l´aula. En l´àmbit concret de la UPC, entorn en què la guia ha estat desenvolupada conjuntament per professorat i tècnics lingüistes, pot afavorir l´ús del català per part de les persones no catalanoparlants i facilita la integració de l´estudiantat internacional. Així mateix, aquesta guia pot ser útil per a altres universitats catalanes.

El contingut es divideix en dos blocs, A i B, cadascun dels quals conté unes 300 frases agrupades temàticament. Les frases en català i anglès disposen d´àudio. El Bloc A inclou frases per a les situacions més habituals en el desenvolupament del dia a dia de l´assignatura, com ara “Inici de la classe”, “Interacció amb l´estudiantat” o bé “Suport visual”. En canvi, el Bloc B conté frases per a situacions més concretes, com ara “El primer dia de curs”, “Ordinadors” i “Exàmens”, entre altres.

Per utilitzar aquest recurs, seleccioneu en primer lloc la combinació de llengües en la qual voleu visualitzar el contingut i la situació temàtica que voleu estudiar d´entre el bloc de “La classe” i el bloc de “Situacions concretes”. A cada apartat podeu seleccionar una versió per imprimir. Les frases en català i en anglès es poden escoltar fent clic sobre la icona de l'altaveu de cada frase o descarregant els apartats de la guia que més us interessin en un fitxer MP3.

UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia.
Creative Commons