CLASS-TALK

> Bloc A La classe
> Bloque A La clase
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
Puede escuchar las frases con Amarok o utilizar el Windows Media Player.
A5Suport documental A5Apoyo documental
A5.1Documentació a classe A5.1Documentación en clase
 
En el full que ara us repartiré explico amb més detall alguns exemples.
 En la hoja que ahora os repartiré, explico algunos ejemplos más detalladamente.
 
Si us plau, repartiu aquests documents.
 Por favor, repartid estos documentos.
 
Algú els pot repartir, si us plau?
 ¿Alguien los puede repartir, por favor?
 
Ara tots hauríeu de tenir tres fulls.
 Ahora todos deberíais tener tres hojas.
 
Tothom té els documents que he repartit?
 ¿Todo el mundo tiene los documentos que he repartido?
 
Si no hi ha prou còpies per a tothom, assegureu-vos que hi hagi una còpia per parella.
 Si no hay suficientes copias para todo el mundo, aseguraos de que haya una copia por pareja.
 
Tothom té ja una còpia de l'esquema davant seu?
 ¿Todo el mundo tiene ya una copia del esquema delante?
 
Si us plau, no agafeu més d'un full per persona.
 Por favor, no cojáis más de una hoja por persona.
 
Em podeu tornar els exemplars que sobren?
 ¿Me podéis devolver los ejemplares que han sobrado?
 
Podeu obrir els llibres a la pàgina 234?
 ¿Podéis abrir los libros por la página 234?
 
Tothom veu per on anem?
 ¿Todo el mundo ve por dónde vamos?
A5.2Referències A5.2Referencias
 
Consulteu les referències a la bibliografia.
 Consultad las referencias en la bibliografía.
 
Aquesta teoria est validada en el llibre Relativitat: teoria i prctica, que s a la bibliografia recomanada.
 Esta teora est validada en el libro Relatividad. Teora y prctica, que est en la bibliografa recomendada.
 
Segons el professor Edgar Smith, aquesta teoria no es pot aplicar en aquestes condicions.
 Según el profesor Edgar Smith, esta teoría no se puede aplicar en estas condiciones.
 
Aquesta fórmula la va crear el Departament d'Enginyeria del MIT.
 Esta fórmula la creó el Departamento de Ingeniería del MIT.
 
Us recomano que llegiu l'article sobre aquest tema en el Engineering Today d'aquest mes.
 Os recomiendo que leis el artculo sobre este tema en el Engineering Today de este mes.
 
Us recomano que en busqueu una edició més recent, que contingui informació actualitzada.
 Os recomiendo que busquéis una edición más reciente, una que contenga información actualizada.
 
M'agradaria que repasséssiu la vostra bibliografia per veure si podeu trobar la font d'aquesta informació.
 Me gustaría que repasarais vuestra bibliografía para ver si podéis encontrar la fuente de esta información.
 
Aquesta pàgina web us mostrarà de manera molt clara com funciona això realment.
 Esta página web os mostrará de manera muy clara cómo funciona esto realmente.
 
Per estudiar a fons el teorema de Bolzano, llegiu el capítol 5.
 Para estudiar a fondo el teorema de Bolzano, leed el capítulo 5.
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia.
Creative Commons