CLASS-TALK

> Bloc A La classe
> Bloque A La clase
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
Puede escuchar las frases con Amarok o utilizar el Windows Media Player.
A1Inici de la classe A1Inicio de la clase
A1.1Primers minuts A1.1Primeros minutos
 Salutacions Saludos
 
Bon dia a tothom.
 Buenos días a todos.
 
Hola, com esteu?
 Hola, ¿cómo estáis?
 
Som-hi. Hem de començar la classe.
 Vamos. Tenemos que empezar la clase.
 
Com anem?
 ¿Qué tal?
 Atenció Atención
 
Esteu a punt per començar?
 ¿Estáis preparados para empezar?
 
Estigueu atents, si us plau.
 Prestad atención, por favor.
 
Calmeu-vos i així podrem començar.
 Calmaos y así podremos empezar.
 
Si us plau, deixeu de parlar i comencem.
 Por favor, dejad de hablar y empecemos.
 Començament Comienzo
 
D'acord. Anem per feina.
 De acuerdo. No perdamos el tiempo.
 
Som-hi. Comencem.
 Vamos. Empecemos.
 
La classe dura una hora.
 La clase dura una hora.
 
És hora de començar.
 Es hora de comenzar.
 
Farem un descans de cinc minuts a la mitja part.
 Haremos un descanso de cinco minutos en la media parte.
A1.2Planificació A1.2Planificación
 Enllaç amb la classe anterior Enlace con la clase anterior
 
Tornem un moment al que vam fer a l'última classe.
 Volvamos un momento a lo que hicimos en la última clase.
 
A la classe anterior vam estudiar el tema 4.
 En la clase anterior estudiamos el tema 4.
 
Seguim des d'on ens vam quedar l'altre dia.
 Sigamos desde donde nos quedamos el otro día.
 
Avui continuarem treballant allò que vam veure dimecres.
 Hoy continuaremos trabajando lo que vimos el miércoles.
 
La setmana passada vam acabar el tema 5.
 La semana pasada acabamos el tema 5.
 Objectius Objetivos
 
Avui aprendrem a resoldre equacions diferencials.
 Hoy aprenderemos a resolver ecuaciones diferenciales.
 
Avui m'agradaria presentar alguns resultats nous.
 Hoy me gustaría presentar algunos resultados nuevos.
 
A la classe d'avui explicaré els tests d'hipòtesis.
 En la clase de hoy explicaré los test de hipótesis.
 
Avui voldria analitzar alguns avenços recents.
 Hoy querría analizar algunos avances recientes.
 
El propòsit d'aquesta sessió és explicar-vos com funciona el model.
 El propósito de esta sesión es explicaros cómo funciona el modelo.
 
Aquesta tarda tocarem alguns aspectes de la teoria de Gauss.
 Esta tarde tocaremos algunos aspectos de la teoría de Gauss.
 
No pretenc tractar de tots els detalls tècnics.
 No pretendo tratar todos los detalles técnicos.
 
En la classe d'avui ens centrarem en el teorema A.
 En la clase de hoy nos centraremos en el teorema A.
 
A la lliçó d'avui se'n destacaran els aspectes més importants.
 En la lección de hoy se destacarán los aspectos más importantes.
A1.3Ordre de continguts A1.3Orden de contenidos
 
La classe d'avui tindr dues parts.
 La clase de hoy tendrá dos partes.
 
En primer lloc, presentaré el problema i, després, analitzarem les dades.
 En primer lugar, presentaré el problema y, después, analizaremos los datos.
 
Dividir la lli en tres parts.
 Dividiré la lección en tres partes.
 
Primerament, enunciaré la teoria. A continuació, analitzarem els resultats i, finalment, us donaré alguns exemples.
 En primer lugar, enunciaré la teoría. A continuación, analizaremos los resultados y, finalmente, os daré algunos ejemplos.
 
En la primera part, fixaré la notació i, a continuació, us exposaré alguns fets rellevants.
 En la primera parte, fijaré la notación y, a continuación, os expondré algunos hechos relevantes.
 
Començaré amb la presentació d'unes condicions tècniques i després us les descriuré.
 Empezaré presentando unas condiciones técnicas y después os las describiré.
 
Començarem amb la presentació del problema i més tard parlarem de les possibles solucions.
 Empezaremos con la presentacin del problema y ms tarde hablaremos de las posibles soluciones.
 
Cap al final, treballarem en grups reduïts.
 Hacia el final trabajaremos en grupos reducidos.
 
Finalment, ens centrarem en les conseqüències.
 Finalmente, nos centraremos en las consecuencias.
 
Al final de la classe us deixaré temps suficient per plantejar preguntes.
 Al final de la clase os dejaré tiempo suficiente para plantear preguntas.
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia.
Creative Commons