CLASS-TALK

> Bloc A La classe
> Bloque A La clase
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
Puede escuchar las frases con Amarok o utilizar el Windows Media Player.
A4Suport visual A4Apoyo visual
A4.1Equipament A4.1Equipamiento
 Eines Herramientas
 
Si us plau, mireu la pissarra.
 Por favor, mirad la pizarra.
 
Ara us mostraré un vídeo breu sobre aquest tema.
 Ahora os mostraré un breve vídeo sobre este tema.
 
Ara veurem una diapositiva que resumeix els objectius.
 Ahora veremos una diapositiva que resume los objetivos.
 
D'acord. Us ensenyaré una diapositiva amb un esquema per il·lustrar-ho.
 De acuerdo. Os enseñaré una diapositiva con un esquema para ilustrarlo.
 
Aquesta transparència mostra el procés que cal seguir per obtenir el resultat.
 Esta transparencia muestra el proceso que se debe seguir para obtener el resultado.
 
Si observeu la pantalla, podreu veure una simulació amb l'ordinador.
 Si observáis la pantalla, podréis ver una simulación con el ordenador.
 
Us mostraré com funciona això en el meu portàtil.
 Os mostraré cómo funciona esto en mi portátil.
 Funcionament Funcionamiento
 
Algú pot apagar els llums, si us plau?
 ¿Alguien puede apagar las luces, por favor?
 
Tothom pot veure la pissarra?
 ¿Todo el mundo puede ver la pizarra?
 
Els de l'última fila, ho veieu bé?
 ¿Los de la última fila lo veis bien?
 
Tothom ho sent bé?
 ¿Todo el mundo lo oye bien?
 
Podeu llegir la lletra petita?
 ¿Podéis leer la letra pequeña?
 
La pantalla reflecteix?
 ¿La pantalla refleja?
 
Voleu que n'ampliï alguna part?
 ¿Queréis que amplíe alguna parte?
 
Ho podeu llegir bé?
 ¿Lo podéis leer bien?
A4.2Localització dels continguts A4.2Localización de los contenidos
 
Al fons podeu veure una imatge real del prototip.
 Al fondo podéis ver una imagen real del prototipo.
 
El resultat es troba a la part superior dreta.
 El resultado se encuentra en la parte superior derecha.
 
A la part superior hi ha un diagrama de barres.
 En la parte superior hay un diagrama de barras.
 
A la part inferior podeu veure la fórmula que s'ha utilitzat.
 En la parte inferior podéis ver la fórmula que se ha utilizado.
 
Aquí tenim la demostració.
 Aquí tenemos la demostración.
 
Al centre teniu el problema principal.
 En el centro tenéis el problema principal.
 
L'escala és de 1:1000.
 La escala es de 1:1000.
 
Les lletres X i Y representen les incgnites.
 Las letras X e Y representan las incgnitas.
 
Si seguiu la direcció de les fletxes del diagrama, arribareu al resultat.
 Si seguís la dirección de las flechas del diagrama, llegaréis al resultado.
 
A peu de pàgina s'indiquen les fonts de la informació.
 A pie de página se indican las fuentes de la información.
 
Continuem i passem al diagrama següent.
 Continuemos y pasemos al siguiente diagrama.
 
Voldria comentar aquests gràfics.
 Querría comentar estos gráficos.
 
Tornem a la transparència anterior.
 Volvamos a la transparencia anterior.
 
Ara passarem a la diapositiva següent, que il·lustra la propietat 1.
 Ahora pasaremos a la siguiente diapositiva, que ilustra la propiedad 1.
 
Més endavant, quan us ensenyi la diapositiva que conté l'exemple, us quedarà tot més clar.
 Más adelante, cuando os muestre la diapositiva que contiene el ejemplo, os quedará todo más claro.
A4.3Explicació A4.3Explicación
 Continguts Contenidos
 
L'esquema de la transparència mostra aquest cicle.
 El esquema de la transparencia muestra este ciclo.
 
Aquest gràfic presenta a grans trets les dades que necessitem.
 Este gráfico presenta a grandes rasgos los datos que necesitamos.
 
Aquestes xifres són un desglossament del pressupost per a aquest any.
 Estas cifras son un desglose del presupuesto para este año.
 
Aquestes dades no són actuals, però ens serveixen.
 Estos datos no son actuales, pero nos sirven.
 
La xifra arriba a poc més de tres milions.
 La cifra llega a poco más de tres millones.
 Fonts Fuentes
 
La Universitat de Michigan va dissenyar aquest esquema.
 La Universidad de Michigan diseñó este esquema.
 
Aquestes dades provenen de l'Oficina Central d'Estadística.
 Estos datos provienen de la Oficina Central de Estadística.
 
Aquesta equació va ser comprovada per un professor rus molt conegut.
 Esta ecuación fue comprobada por un profesor ruso muy conocido.
 
A cada imatge s'indica la pàgina web d'origen.
 En cada imagen se indica la página web de origen.
 
Al final de la presentació, us donaré la llista de referències.
 Al final de la presentacin, os dar la lista de referencias.
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia.
Creative Commons