CLASS-TALK

> Bloc A La classe
> Section A The Lecture
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
You can listen to the sentences using Amarok or Windows Media Player.
A6Fi de la classe A6Ending the lecture
A6.1Clausura A6.1Concluding
 Recapitulació Recapping
 
Ara resumirem les principals àrees que hem vist.
 
Let's summarise the main areas we have covered.
 
Abans de marxar, m'agradaria repassar la fórmula.
 
Before you go, I'd like to go over the formula again.
 
Una de les conclusions de la sessió d'avui és que aquest problema es pot abordar de diverses maneres.
 
We can conclude from today's lecture that more than one approach to this problem is possible.
 
Així, els punts clau que avui hem de tenir en compte són els següents:
 
So, the key points to bear in mind from today's lecture are the following:
 
Repassaré els punts principals.
 
I'll go through the main points again.
 
Permeteu-me recapitular les àrees clau.
 
Allow me to run over the key areas.
 
Finalitzarem la classe parlant del resultat.
 
Let's finish up by discussing the result.
 Enllaç amb el proper dia Linking to the next lecture
 
Acabarem el capítol la setmana vinent.
 
We'll do the rest of this chapter next week.
 
Ho estudiarem amb més profunditat durant la pròxima classe.
 
We'll look at this in greater depth in the next lecture.
 
Això ho acabarem el proper dia.
 
We'll finish this off the next day.
 
No tenim més temps, així que tornarem a aquest tema demà passat.
 
We've no time left, so we'll come back to this the day after tomorrow.
 
No us oblideu de treballar aquest teorema durant el cap de setmana.
 
Don't forget to work on this theorem over the weekend.
 
Com que se'ns ha acabat el temps, continuarem amb això durant la pròxima classe.
 
We've run out of time, so we'll continue with this during the next lecture.
 
Continuarem amb aquest capítol dilluns vinent.
 
We'll continue this chapter next Monday.
 
Deixem-ho aquí. Reprendrem aquest tema dimecres.
 
We'll stop here and take this up again on Wednesday.
A6.2Finalització A6.2Closing minutes
 Últims minuts Holding attention
 
Una última cosa abans de marxar.
 
One last thing before you go.
 
Si us plau, podeu estar atents al que explico fins que s'acabi la classe.
 
Can you bear with me until the lecture is over?
 
Sembla que avui hem acabat d'hora.
 
We seem to have finished early today.
 
No us mogueu del lloc per ara.
 
Stay where you are for a moment
 
Encara falten dos minuts per acabar.
 
There are still two minutes to go.
 
Tenim cinc minuts.
 
Now, there are five minutes left.
 
Encara no s'ha acabat la classe.
 
The class isn't over yet.
 Tancament Finishing up
 
D'acord. És tot per avui.
 
Right, that's it for today.
 
Deixem-ho aquí per avui.
 
That wraps it up for today.
 Acomiadament Saying goodbye
 
Gràcies per la vostra atenció. Ja podeu marxar.
 
Thank you for your attention. Now, you may go.
 
Ens veiem dimecres vinent.
 
See you again next Wednesday.
 
Fins demà a la tarda.
 
I'll see you again tomorrow afternoon.
 
Que passeu un bon cap de setmana!
 
Have a good weekend.
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia.
Creative Commons