CLASS-TALK

> Bloc B Situacions concretes
> Section B Specific Situations
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
You can listen to the sentences using Amarok or Windows Media Player.
B4Ordinadors B4At the computers
B4.1Inici i fi de la sessió B4.1Beginning and ending the session
 
Inicieu la sessió amb el vostre nom d'usuari i contrasenya.
 
Start the session by entering your username and password.
 
Obriu un fitxer nou i deseu-lo amb el vostre nom d'usuari.
 
Open a new file and save it under your username.
 
Heu de crear un fitxer nou per desar-hi la feina de la sessió d'avui.
 
You have to create a new file to save your work from today's session.
 
Comproveu que heu desat correctament la vostra feina.
 
Can you all check that you have saved your work properly?
 
Recordeu que, quan tanqueu l'ordinador, s'esborrarà tot el que heu fet.
 
Don't forget that when you turn off the computer, everything you have done will be deleted.
 
Deseu l'arxiu a la vostra memòria USB i acabeu la feina pel vostre compte.
 
Copy the file on your USB flash drive and finish this yourselves.
 
No us oblideu de desar tots els vostres fitxers.
 
Don't forget to save all the files.
 
Tanqueu l'ordinador.
 
Turn off your computer.
 
Obriu el terminal i connecteu-vos-hi com a usuari primari.
 
Turn on the terminal and connect as a root user.
 
Deixeu l'ordinador encès.
 
Leave your computer on.
B4.2Instruccions B4.2Guidelines
 Execució Using the PC
 
Fixeu-vos en el menú principal.
 
Look at the main menu.
 
Seguiu les instruccions de la pràctica.
 
Follow the instructions for this practical session.
 
Cliqueu a la casella superior i es desplegarà el menú.
 
Click on the box at the top and the menu will appear.
 
Obriu el programa clicant a la icona que hi ha a l'escriptori.
 
Open the programme by clicking on the icon on your desktop.
 
Accepteu el procés i passeu al pas següent.
 
Accept the process and move on to the next stage.
 
Avui fareu un full de càlcul amb els vostres resultats.
 
Today, you are going to draw up a spreadsheet with your results.
 
Executeu el programa donant diferents valors als paràmetres.
 
Run the programme by giving different values to the parameters.
 Resultats Collecting results
 
Un cop finalitzada la sessió, tothom hauria d'estar familiaritzat amb aquest programa.
 
By the end of the session, everyone should be very familiar with this programme.
 
Vull els vostres resultats en un full d'Excel.
 
I want your results on an Excel sheet.
 
Recordeu que m'heu d'enviar el fitxer. La meva adreça de correu electrònic és professor@upc.edu.
 
Don't forget to send me the file. My e-mail address is: professor@upc.edu.
 
Imprimiu els resultats i doneu-me'ls abans de marxar.
 
Print your results and hand them in before you leave.
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia.
Creative Commons