CLASS-TALK

> Bloc B Situacions concretes
> Section B Specific Situations
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
You can listen to the sentences using Amarok or Windows Media Player.
B5Treballs i deures B5Projects and assignments
B5.1Indicacions B5.1Guidelines
 Pautes per a la presentació Explaining presentation guidelines
 
Els treballs han de seguir les pautes indicades en aquest full.
 
Your assignments should be laid out according to the guidelines on this sheet.
 
No s'accepten treballs escrits a mà.
 
Handwritten assignments will not be accepted.
 
Recordeu que la presentació del treball és important.
 
Bear in mind that the presentation of your assignments is very important.
 
Al campus digital trobareu les instruccions sobre com s'han de presentar els treballs.
 
Instructions on how to present assignments can be found on the digital campus.
 
Seguiu les pautes establertes.
 
Follow the guidelines that have been set.
 
No s'acceptaran els treballs que no continguin un índex i les fonts d'informació.
 
Assignments that don't have an index or that don't cite the information sources will not be accepted.
 Terminis Setting deadlines
 
Aquest treball s'ha de lliurar abans del 30 d'octubre.
 
This assignment must be handed in by October 30.
 
Feu l'exercici 7 de la pàgina 12 per a la setmana vinent.
 
Do exercise 7 on page 12 for next week.
 
Doneu un cop d'ull al capítol següent abans de la classe de dilluns.
 
Take a look at the next chapter before our lecture on Monday.
 
Resoleu aquests exercicis per al pròxim dia.
 
Solve these exercises for the next day.
 
Recordeu que heu d'entregar el treball.
 
Don't forget to hand in your assignment.
 
No us oblideu de portar els deures demà.
 
Don't forget to bring in your homework tomorrow.
 
L'últim dia per lliurar el treball és el dimarts 19 de novembre.
 
The deadline for your work is Tuesday, November 19.
 
No acceptaré cap treball quan hagi acabat el termini.
 
I won't accept any projects after the deadline.
 Qualificacions i revisió Outlining the system of qualifications
 
Recordeu que tots els treballs puntuen i us ajuden a aprovar.
 
Remember that marks are given for all of the assignments, and they help you to pass.
 
Penjaré les notes al tauler d'anuncis.
 
I will post the results on the notice board.
 
No es penalitzen les respostes incorrectes.
 
I won't deduct marks for incorrect answers.
 
Cada treball suposa un 10 % de la nota final.
 
Each assignment accounts for 10% of your end-of year grade.
 
Tindré en compte els vostres deures per a la nota final.
 
I will take your homework into account when I assess your final result.
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia.
Creative Commons