CLASS-TALK

> Bloc B Situacions concretes
> Section B Specific Situations
Pots escoltar les frases amb Amarok o fer servir el Windows Media Player.
You can listen to the sentences using Amarok or Windows Media Player.
B7Situacions imprevistes B7Impromptu situations
B7.1A la classe B7.1In the classroom
 
Ho sento.
 
I'm sorry.
 
Disculpeu-me, ha estat culpa meva.
 
Sorry, that was my fault.
 
Ara torno.
 
I'll be back in a moment.
 
Perdoneu-me. Tornaré de seguida.
 
Excuse me. I'll be right back.
 
He de sortir un moment.
 
I've got to go out for a moment.
 
Continueu amb aquest exercici mentre sóc fora.
 
Carry on with the exercise while I'm out.
 
Ho sento, però no puc parlar més alt.
 
I'm afraid I can't speak any louder.
 
Em sembla que m'estic quedant sense veu. Tinc mal de coll.
 
I seem to be losing my voice. I have a sore throat.
 
Tinc mal de cap. Deixem-ho aquí per avui.
 
I have a headache. Let's leave it there for today.
 
No em trobo gaire bé. Acabarem això el pròxim dia.
 
I'm feeling under the weather. We'll finish this the next day.
 
Disculpeu-me. Necessito fer un petit descans.
 
Excuse me. I need to take a short break.
B7.2Al passadís B7.2In the corridor
 
Quin problema hi havia?
 
What was the matter?
 
Què passa?
 
What is going on?
 
Puc passar, si us plau?
 
Could I get past, please?
 
Esteu bloquejant el pas.
 
You're blocking the way.
 
Em deixeu passar, si us plau?
 
Can I get through, please?
 
Ho podries recollir, si us plau?
 
Would you mind picking that up, please?
 
Si us plau, no feu tant soroll. Aquí fem classe.
 
Excuse me. Could you make less noise, please? There is a class going on in here.
UPC. Universitat Politècnica de Catalunya. Servei de Llengües i Terminologia.
Creative Commons