Comunicació oral

Avalua una exposició en anglès

Comença

"El coneixement d'una tercera llengua és una competència transversal en els títols de grau."

 

"L'avaluació de la comunicació en una tercera llengua requereix paràmetres diferents dels que s'utilitzen en la pròpia llengua."

Rúbrica

Coneix quins aspectes es poden avaluar quan es fa una exposició en una tercera llengua.

Vídeos

Coneix quins aspectes es poden avaluar quan es fa una exposició en una tercera llengua.

Avalua!

Avalua el teu alumnat i personalitza la rúbrica

Rúbrica

Com es pot avaluar l’exposició oral d’un treball?

Avalua!

Avalua les exposicions orals dels teus estudiants i les teves estudiants i personalitza la rúbrica

Rúbrica

Bàsica

Avaluació

0.0 / 10

Nova rúbrica

Personalitza una rúbrica per adaptar-la a les teves necessitats i tingues-la disponible a "Les meves rúbriques".

Assolit

Poc assolit

No assolit

Afegeix el teu primer criteri per començar a omplir la teva nova rúbrica

Afegir criteri
Desant...
loading