Com es pot avaluar un treball escrit?

"És clau entendre el que es demana i el que implica el procés d'acabar un treball. Una vegada que s'ha entès el que cal fer, la redacció es torna més senzilla."

"La comunicació científica exigeix l'ús d'un llenguatge clar, precís, unívoc i amb un alt grau d'elaboració formal"

Descarrega't les rúbriques

*Estàs veient una versió simplificada d'aquest recurs perquè el teu navegador no suporta Flash. Si vols accedir al recurs complert, accedeix-hi des d'un navegador amb Flash.